Effectief Bouwkosten Management

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

08.30   uur       ONTHAAL

09.00    uur       OPSTELLEN VAN EEN BETROUWBARE KOSTENRAMING

Docent: Rinald van der Wal, 

We laten u zien op welke manier een betrouwbare raming van de bouwkost opgesteld kan worden op basis van een programma van eisen. De specifieke kenmerken van de locatie, het ruimtelijke programma, de technische eisen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn allemaal van invloed op de bouwkosten. De complexiteit neemt zelfs toe wanneer meerdere functies worden gecombineerd en wanneer sprake is van een complexe parkeeroplossing. U gaat ontdekken dat het mogelijk is om alle invloedsfactoren te onderkennen en te vertalen in het projectbudget.

10.30    uur       BREAK

10.45 uur    ONTWERP BINNEN HET BUDGET: PLANOPTIMALISATIE

Uw budget is afgestemd op het programma van eisen. Daarmee is het realistisch en toereikend. Maar dat betekent niet dat de architect ook binnen het budget zal ontwerpen. Talloze voorbeelden tonen aan dat budgetten desondanks ruimschoots overschreden worden. De oorzaken zijn legio: het gebouw is te groot, bruto-netto verhouding is ongunstig, gebouwvolumes worden onhandig gestapeld, gebouwen worden ‘te slank’ ontworpen waardoor de verhouding tussen gevels en vloeren ongunstig wordt, het gebouw bevat bruggen, versieringen of complexe vormen, het gebouw bevat te veel of te weinig ramen, materialen zijn te duur en ga zo maar door.

12.30 uur    LUNCH

13.30 uur         BOUWKOSTENMANAGEMENT IN GEBIEDSONTWIKKELING
                       
Docent: Wim Verstockt,

 Ook in gebiedsontwikkeling is besturing van de bouwkosten van groot belang. De overheid is een bepalende factor in het succes van gebiedsontwikkeling. Bij de overheid liggen verschillende verantwoordelijkheden die ook vanuit financieel perspectief bestuurd kunnen worden. Inzicht in de kostprijs van bouwvolumes op stedenbouwkundig nivo en de daaruit voortvloeiende opbrengstpotentie van de locatie is nodig voor een succesvolle ontwikkeling van wijken en gebouwen. Transformatie van aanwezig vastgoed leidt tot waardeverhoging en kan worden ingezet als katalysator van de ontwikkeling. We schetsen het speelveld van de mogelijkheden en de rol van de overheid.

14.30 uur         BREAK

14.45 uur         INTEGRALE LEVENSDUURKOSTEN (LIFE CYCLE COSTING)

Financiële sturing van het bouwproces is nog vaak gericht op het beheersen van de investeringskosten. Toch vormen de investering en de daarmee samenhangende kapitaallasten (rente, afschrijving of beleggingsrendement) maar een deel van de kosten die de huisvesting met zich mee gaan brengen. Organisaties hebben gedurende de gehele levensduur van het gebouw te maken met energie, schoonmaak, onderhoud, tussentijdse aanpassingen, beheer en diverse vast lasten.

Overheden en eigenaar-gebruikers nemen de beste beslissingen wanneer ze keuzes maken in het integrale perspectief van de levensduurkosten in plaats van het beperkte perspectief van de investeringskosten. We laten u zien hoe dergelijke berekeningen worden gemaakt en welke informatie dat oplevert.

16.30    uur       AFSLUITING & NETWERKDRINK

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
01/06/2021 in DIEGEM 09:00 - 16:30 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Crowne Plaza Brussel
Adres: Culliganlaan 4b, 1831 Diegem (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Rinald van der Wal & Wim Verstockt (Tripple B Advisors)