De bemiddelingsopdracht en het ereloon van de vastgoedmakelaar

Organisator: BIV by VIVO
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Gratis
Aantal erkende uren3.00

De bemiddelingsopdracht en het ereloon van de vastgoedmakelaar (3u)


Makelaars krijgen dagelijks te maken met problemen i.v.m. met hun ereloon. In deze opleiding wordt aan de hand van de regelgeving, maar vooral ook van concrete dossiers en rechtspraak een antwoord gegeven op een aantal prangende vragen.


Zowel de burgerrechtelijke als tuchtrechtelijke aspecten komen aan bod.

 • Hoeveel ereloon en kosten mag u vragen?
 • Kan u een kostenvergoeding vragen als de opdracht niet met succes is uitgevoerd?
 • Wanneer is het ereloon verworven: bij een bod, een compromis of bij het ondertekenen van de notariële akte?
 • Moeten opvolgende makelaars allebei betaald worden en moeten ze hiervoor onderling afspraken maken?
 • Kan in het kader van de opmaak van de compromis worden bepaald dat de koper -bij een eventueel mislukken van de compromis- het ereloon van de makelaar moet betalen?
 • Kan u stipuleren dat de opdrachtgever u kosten en een deel ereloon moet betalen als de opdrachtgever gebruik zou maken van zijn herroepingsrecht?
 • Heeft u recht op schadevergoeding als de verkoper zelf het pand verkoopt?
 • Wat met “lijstbedingen”? Hoe toont u aan dat u informatie over het pand heeft gegeven aan een persoon op “de lijst”?
 • Wanneer heeft u recht op een opzegvergoeding dan wel een schadevergoeding?
 • Wat als de koopprijs ernstig zakt tijdens het verkoopproces? Heeft u dan nog steeds recht op een ereloon?


Tenslotte staan we ook stil bij de invloed van de coronalockdown en de verschillende regeringsbeslissingen op de contracten van de vastgoedmakelaar :

 • Impact op de duur en de opzeg van de makelaarssopdracht?
 • Wat met afgesloten compromissen en een uitgebracht bod?
 • Wat met opschortende voorwaarden?


Deze vorming wordt je gratis aangeboden door het BIV.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
13/10/2021 in ZWIJNAARDE 14:00 - 17:00 7/10
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Tramstraat 59, 9052 ZWIJNAARDE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Dominique Matthys
14/10/2021 (Webinar) 10:00 - 13:00 13/40
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Dominique Matthys
10/11/2021 (Webinar) 10:00 - 13:00 29/40
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Yves Daenen
22/11/2021 in BERCHEM 14:00 - 17:00 2 vrij
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 BERCHEM (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Yves Daenen
24/11/2021 (Webinar) 14:00 - 17:00 35/40
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Yves Daenen
06/12/2021 in SINT-MICHIELS-BRUGGE 14:00 - 17:00 9/15
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Chartreuseweg 20, 8200 SINT-MICHIELS-BRUGGE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Dominique Matthys