Basiscursus Vastgoedrekenen

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren6.00

08:30 uur Onthaal

09:00 uur Economisch Referentiekader: Essentiële Begrippen

Aan de hand van rekenvoorbeelden wordt de top-10 rendementsberekeningen voor vastgoedprojecten overlopen door vastgoedbankier Kim Creten. Per begrip wordt de relevantie, betekenis en werking ervan toegelicht.

Rente

 • Enkelvoudige intrest
 • (Meervoudig) Samengestelde intrest
 • Nominale en effectieve intrestvoeten
 • Voorafgaandelijk aangerekende intrest


Annuïteit en Annuïteitenlening

Waarde

 • Netto Huidige Waarde (NHW pf NPV)
 • Bruto en Netto Aanvangsrendement (BAR/NAR)
 • Waarde V.O.N. en waarde K.K.
 • Marktkapitalisatie

 

Rendement

 • Interne Rendabiliteit (IRR)
 • Return on Equity (ROE)

10:30 uur Koffiebreak

10:45 uur De Link naar Microsoft Excel

Excel is een zeer handige tool voor het maken van rendementsberekeningen op vastgoedprojecten. In dit onderdeel kijken we naar het gebruik en de toepassing van de basisbegrippen vastgoedrekenen in Excel.

Enkele Vastgoedcases

In dit laatste gedeelte worden de geleerde vastgoedberekeningen toegepast op enkele vastgoedprojecten uit de praktijk. Daarmee krijgt u een compleet beeld van alle rendementsberekeningen op basis waarvan goed doordachte vastgoedbeslissingen kunnen worden genomen.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hypotheekleningen, marktkapitalisatie vs verdiscontering van CF's, schuldgraad en terugbetalingscapaciteit en intresthedging.

12:30 uur Lunch

13:30 uur Financiële haalbaarheidsanalyse vastgoedprojecten

Uw docent Prof. Peter Vanneck MRE MRICS, Antwerp Management School en Brownfield Capital Partners nv

Een financiële haalbaarheidsanalyse is onontbeerlijk om na te gaan of een investering in een welbepaald vastgoedproject het nodige rendement kan opleveren. Of om in het kader van een beoogde vastgoedontwikkeling de juiste prijs te bepalen voor de aankoop van het betreffende perceel grond.

Daarbij vormen de gegevens vergaard tijdens de voorafgaandelijke locatie-, markt- en gebouwanalyse als noodzakelijke input voor de financiële haalbaarheidsberekening.

De financiële haalbaarheidsanalyse levert niet alleen een duidelijk beeld op betreffende de haalbaarheid van het beoogde rendement van een vastgoedproject, of bepaalt niet alleen de grondwaarde van het eventueel aan te kopen grondperceel in het kader van een geplande vastgoedontwikkeling, maar biedt tevens bijkomende inzichten omtrent de mogelijke (financiële) risicofactoren van het project, de liquiditeitsbehoeften ter realisatie van het project en de mogelijke financierbaarheid van het project.

15:30 uur Koffiebreak

15:45 uur Toepassing op praktijkcases

Al deze begrippen rondom deze haalbaarheidsanalyse worden aan de hand van praktische cases geïllustreerd en toegelicht.

Lesbegrippen:

 • Marktanalyse, locatie-analyse, gebouwanalyse
 • Kasstromen en discounted cash-flow analyse
 • Grondwaardeberekening
 • Rendementsberekening
 • Liquiditeitsbehoefte
 • Financierbaarheid
 • Risico-analyse

17:30 uur Afsluiting & Netwerkdrink

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
11/05/2021 in DIEGEM 09:00 - 17:00 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Crowne Plaza
Adres: Culliganlaan 4b, 1831 Diegem (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Kim Creten en Peter Vanneck