Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  05 april 2011
  Chambre Exécutive
  552 (D3690)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – manquement aux articles 1, 4, 22 et 23
  du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  29 maart 2011
  Chambre Exécutive
  553 (D3543)
  Samenvatting: 

  Mission de vente – non rétrocession de sommes aux clients et aux candidats acquéreurs –
  défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de
  réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 5, 29, 32 et
  44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  29 maart 2011
  Chambre Exécutive
  553 (D3677)
  Samenvatting: 

  Mission de vente – non rétrocession de sommes aux clients et aux candidats acquéreurs –
  défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de
  réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 5, 29, 32 et
  44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Avertissement
  26 maart 2011
  Chambre d'Appel
  663 (D3481)
  Samenvatting: 

  Dénigrement d’un confrère – manque de confraternité – manquement aux articles 1 et 23 du
  code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  25 maart 2011
  Uitvoerende Kamer
  1826 (T3987)
  Samenvatting: 

  Verkeerde weergave oppervlakte perceel – nalaten opdrachtgever te informeren – op eigen initiatief contractsvoorwaarden wijzigen – gebruik niet conforme bemiddelingsopdracht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  17 maart 2011
  Kamer van Beroep
  654 (T3314)
  Samenvatting: 

  Inbreuk op de antiracismewet en de antidiscriminatiewet - weigeren een huurcontract af te sluiten.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verhuur
  Discriminatie
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  25 februari 2011
  Uitvoerende Kamer
  1814 (T4599)
  Samenvatting: 

  Niet naleven van het niet-concurrentiebeding.

  Aard klacht: 
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  25 februari 2011
  Uitvoerende Kamer
  1818 (T5139)
  Samenvatting: 

  Niet overmaken van het saldo van het ontvangen voorschot.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Aanvaard titularis
  23 februari 2011
  Kamer van Beroep
  646 (T4952)
  Samenvatting: 

  Aanvraag tot eerherstel

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  23 februari 2011
  Kamer van Beroep
  650 (T4828)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling – gebrek aan respect en ontzag.

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
  Verzekering & borgstelling
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  22 februari 2011
  Chambre d'Appel
  653 (D2898)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence de contrôle et de direction
  effective de la société – régisseur – non rétrocession d’un solde de garantie locative au client –
  rédaction d’états des lieux incomplets – absence de réponses aux demandes de l’autorité
  disciplinaire – manquement aux articles 1, 3, 4, 12, 22, 44 et 53 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  22 februari 2011
  Chambre Exécutive
  540 (D3306)
  Samenvatting: 

  Syndic – non tenue de la comptabilité – non transmission des documents au syndic
  successeur – absence de réponses aux demandes du conseil de gérance et à celles de
  l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 14, 16, 44, 70 et 80 du code de
  déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  11 februari 2011
  Uitvoerende Kamer
  1800 (T3909)
  Samenvatting: 

  Deloyaal gedrag ten opzichte van een collega-makelaar

  Aard klacht: 
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  03 februari 2011
  Uitvoerende Kamer
  1791 (T5089)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou als stagemeester een maandelijkse vergoeding van €375 van de stagiair geëist hebben, vooraleer diens stagerapporten te willen ondertekenen. De Uitvoerende Kamer tilt hier bijzonder zwaar aan, en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 3 maanden op.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Stage
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  25 januari 2011
  Chambre Exécutive
  533 (D3456)
  Samenvatting: 

  Syndic – absence d’établissement de bilans et de balances – départ prématuré lors d’une
  assemblée générale – manquement aux articles 70 et 72 du code de déontologie.

Pagina's