Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  07 oktober 2011
  Uitvoerende Kamer
  1938 (T3760)
  Samenvatting: 

  Achterhouden gelden – gebrek aan respect en ontzag – incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet beschikken over aparte bankrekening vereniging van mede-eigenaars – samenwerken met niet een erkende derde – gebrek aan toezicht en controle – niet beschikken over een beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering – schaden consument - schaden collega - Inbreuk op de artikelen 1, 5, 22, 28, 29, 32, 34, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV alsook op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Medewerking tuchtonderzoek
  Eer en waardigheid
  Bemiddeling verkoop
  Verzekering & borgstelling
  Samenwerking met niet-erkenden
  Syndicus - financieel beh.
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  07 oktober 2011
  Uitvoerende Kamer
  1937 (T5233)
  Samenvatting: 

  Niet organiseren algemene vergadering – overeenkomst afsluiten zonder toestemming algemene vergadering
  Inbreuk op de artikelen 1, 73 en 78 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 577-8 §4, 1° B.W. en 577-8 §4, 3° B.W.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Syndicus - administratief beh.
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  05 oktober 2011
  Chambre d'Appel
  690 (D3490)
  Samenvatting: 

  Syndic – non tenue de la comptabilité – non convocation d’assemblées générales – non paiement de la prime d’assurance de l’immeuble – non transmission des documents au syndic judiciaire – non rétrocession de sommes – manquement aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du code de déontologie.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Syndicus - administratief beh.
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  09 september 2011
  Uitvoerende Kamer
  1928 (T5059)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan objectiviteit –incorrect financieel beheer – mogelijk maken van een belangenconflict - nalatig technisch beheer - Inbreuk op de artikelen 1, 19, 44, 70 en 76 van de plichtenleer van het BIV alsook op de artikelen 577-8§4 5° en 577-8§4 4°van het Burgerlijk Wetboek.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Syndicus - financieel beh.
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  09 september 2011
  Uitvoerende Kamer
  1926 (T5061)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag – misleidende informatie verstrekken – incorrect financieel beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet antwoorden op vragen van de mede-eigenaars - Inbreuk op de artikelen 1, 19, 44, 70 en 76 van de plichtenleer van het BIV alsook op de artikelen 577-8 §4 5° en 577-8 §4 9°van het Burgerlijk Wetboek.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Syndicus - financieel beh.
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  09 september 2011
  Uitvoerende Kamer
  1930 (T5520)
  Samenvatting: 

  Niet betalen ledenbijdrage – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44, van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Medewerking tuchtonderzoek
  Ledenbijdrage BIV
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Avertissement
  29 augustus 2011
  Chambre Exécutive
  727 (D3755)
  Samenvatting: 

  Mission de vente – publicité trompeuse – informations inexactes quant à la localisation
  géographique de biens – manquement aux articles 1 et 53 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  29 augustus 2011
  Chambre Exécutive
  725 (D3581)
  Samenvatting: 

  Contrat de courtage – non respect de la réglementation – mise en vente d’un bien sans
  autorisation – manque de confraternité – défaut de couverture d’assurance professionnelle
  et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire –
  manquement aux articles 1, 8, 5, 12, 13, 17, 20, 32 et 44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Blâme
  29 augustus 2011
  Chambre Exécutive
  726 (D3729)
  Samenvatting: 

  Mise en vente d’un bien sans autorisation – défaut de couverture d’assurance
  professionnelle et de cautionnement – régularisation en cours d’instance – absence de
  réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – circonstances particulières propres à la
  cause – manquement aux articles 1, 3, 5, 17, 32 et 44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  26 augustus 2011
  Uitvoerende Kamer
  1917 (T5253)
  Samenvatting: 

  Nalaten huurgelden onverwijld door te storten –gebrekkige informatieverstrekking - Inbreuk op de artikelen 1, 12, 29 en 33 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verhuur
  Financiële verrichtingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  19 augustus 2011
  Uitvoerende Kamer
  1906 (T5199)
  Samenvatting: 

  Incorrecte informatieverstrekking – gebrek aan controle en toezicht - Inbreuk op de artikelen 4 en 53 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  19 augustus 2011
  Uitvoerende Kamer
  1902 (T5232)
  Samenvatting: 

  Niet meedelen juridische band met kopende partij - Inbreuk op de artikelen 1 en 38 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  19 juli 2011
  Kamer van Beroep
  685 (T3897)
  Samenvatting: 

  Oneerlijke mededinging – belangenneming – niet gedragen naar eer en waardigheid
  Inbreuk op de artikelen 3 en 23 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 245 van het Strafwetboek.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  19 juli 2011
  Kamer van Beroep
  686 (T5008)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een bemiddelingsopdracht – niet informeren over de stand van zaken van het dossier – incorrecte afhandeling huur – miskennen keuzerecht opdrachtgever.
  Inbreuk op de artikelen 1, 8, 17, 18, 49, 50 ,58 en 60 van de plichtenleer van het BIV;
  op artikel 2 van het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars en artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verhuur
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  19 juli 2011
  Kamer van Beroep
  687 (T3553)
  Samenvatting: 

  Gebrekkige verificatie/meldingsplicht – onrechtmatig innen van gelden - achterhouden gelden – gebruik incorrecte en onvolledige documenten -Inbreuk op de artikelen 1, 10, 12, 13, 20, 28 , en 29 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Financiële verrichtingen
  Eer en waardigheid

Pagina's