Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  29 mei 2012
  Chambre Exécutive
  896 (D3652)
  Samenvatting: 

  Syndic – absence de convocation d’une assemblée générale – non paiement de fournisseurs
  – non rétrocession d’une indemnité à un copropriétaire – absence d’établissement des
  comptes – absence d’indication du numéro IPI – menaces pénalement répréhensibles à
  l’encontre d’un copropriétaire – absence de réponse aux demandes de copropriétaires et à
  celles de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 20, 44, 70, 78, 79, 80 et 83 du
  code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Blâme
  29 mei 2012
  Chambre Exécutive
  897 (D3228)
  Samenvatting: 

  Syndic – non transmission d’informations au successeur – manquement aux articles 1, 16,
  et 23 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Blâme
  16 mei 2012
  Chambre d'Appel
  759 (D3422)
  Samenvatting: 

  Préposé – non respect de l’obligation de contrôle et de supervision – manquement aux articles 1 et 4 du code de déontologie.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Toezicht kantoor en personeel
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  16 mei 2012
  Uitvoerende Kamer
  2082 (T5876)
  Samenvatting: 

  Misleidende reclame – Bewust foutieve info verspreiden.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  16 mei 2012
  Chambre d'Appel
  758 (D3707)
  Samenvatting: 

  Mission de vente – achat du bien par un employé de l’agence – non respect de l’obligation
  d’informer le client de ce lien – conflit d’intérêts – manquement aux articles 1 et 38 du code
  de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  16 maart 2012
  Uitvoerende Kamer
  2036 (T5681)
  Samenvatting: 

  Onderzoeksplicht – antidateren documenten.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  15 februari 2012
  Chambre d'Appel
  730 (D3776)
  Samenvatting: 

  Missions de vente – non rétrocession de sommes aux clients – fonds de tiers non versés sur un
  compte de tiers – manquement aux articles 1, 28 et 29 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  24 januari 2012
  Chambre Exécutive
  860 (D3673)
  Samenvatting: 

  Syndic – non établissement de procès verbaux d’assemblées – absence de réalisation des
  appels de fonds décidés – non paiement et paiements tardifs de fournisseurs – virements
  effectués sans justification – détournements de fonds – non transmission de documents au
  successeur – absence de présentation et de clôture des comptes – non paiement de la prime
  d’assurance responsabilité civile (annulation de la police d’assurance) – non présentation à
  une audition fixée par le rapporteur – non respect de décisions disciplinaires de suspension
  – manquement aux articles 1, 5, 12, 27, 32, 44, 49, 69, 70, 71, 75, 76, 78 et 83 du code de
  déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  24 januari 2012
  Chambre Exécutive
  861 (D3557)
  Samenvatting: 

  Mission de vente – non rétrocession d’une somme aux candidats acquéreurs – réclamation
  indue d’une commission aux candidats acquéreurs – mission de location – non rétrocession
  d’une somme au bailleur – conflit d’intérêts – manquement aux articles 1, 27, 28, 29 et 38
  du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  24 januari 2012
  Chambre Exécutive
  867 (D4138)
  Samenvatting: 

  Non paiement de cotisations à l’IPI – défaut de couverture d’assurance professionnelle et
  de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire –
  manquement aux articles 1, 5, 32 et 44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  24 januari 2012
  Chambre Exécutive
  864 (D3404)
  Samenvatting: 

  Syndic – non transmission ou transmission tardive de documents au successeur –
  restitution tardive de liquidités – transferts injustifiés de fonds entre copropriétés –
  détournements de fonds – absence d’établissement des comptes – défaut de couverture
  d’assurance professionnelle et de cautionnement – non présentation aux auditions fixées
  par le rapporteur – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire –
  manquement aux articles 1, 5, 32, 44, 69, 70, 77 et 78 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  06 januari 2012
  Uitvoerende Kamer
  2001 (T5380)
  Samenvatting: 

  Nalaten een correct financieel beheer te voeren – overschrijven van onverschuldigde beheersvergoeding - Inbreuk op de artikelen 1, 27, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  06 januari 2012
  Uitvoerende Kamer
  1996 (T5611)
  Samenvatting: 

  Geen EPC opvragen – vergoeding vorderen die niet contractueel was vastgelegd.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Financiële verrichtingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  16 december 2011
  Uitvoerende Kamer
  1993 (T5417)
  Samenvatting: 

  Plegen van valsheid in geschrifte - Inbreuk op artikel 1 van de plichtenleer van het BIV en op art. 196 Sw.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  09 december 2011
  Uitvoerende Kamer
  1987 (T5455)
  Samenvatting: 

  Optreden als vastgoedmakelaar na beëindiging van de bemiddelingsopdracht – onrechtmatig factureren - Inbreuk op de artikelen 17 en 27 van de plichtenleer van het BIV en art. 2, 7° van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaar.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Bemiddeling verkoop

Pagina's