Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  28 juni 2013
  Uitvoerende Kamer
  2303 (T6282)
  Samenvatting: 

  Onrechtmatige toe-eigening van derdengelden.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  28 juni 2013
  Uitvoerende Kamer
  2302 (T6288)
  Samenvatting: 

  Een syndicus handelt correct als hij de uitbetaling door de verzekering niet doorstort naar een eigenaar omdat deze geen bewijs (factuur) kunnen voorleggen van het herstel van de schade.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  07 juni 2013
  Uitvoerende Kamer
  2295 (T6396)
  Samenvatting: 

  Als syndicus de VME niet correct vertegenwoordigen in rechte alsook zichzelf nog een (verschuldigde) som uitbetalen na afloop van zijn mandaat.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Syndicus - administratief beh.
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  17 mei 2013
  Uitvoerende Kamer
  2281 (T6348)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een geschreven opdracht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  17 mei 2013
  Uitvoerende Kamer
  2279 (T6433)
  Samenvatting: 

  Samenwerken met niet erkende derde, onvoldoende controle op bediende waardoor een voorschot niet correct werd doorgestort.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Samenwerking met niet-erkenden
  Financiële verrichtingen
  Toezicht kantoor en personeel
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 maart 2013
  Chambre Exécutive
  996 (D4647)
  Samenvatting: 

  Courtier – Exercice durant suspension – collaboration indépendant non agréé -
  manquement aux articles 1, 3 et 22 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Blâme
  01 februari 2013
  Chambre d'Appel
  787 (D3731)
  Samenvatting: 

  Contrat de « coaching » – contrat de courtage – non respect de loi du 06/04/2010 sur les
  pratiques du marché – manquement aux articles 1, 8, 38, 44 et 65 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  20 december 2012
  Uitvoerende Kamer
  2186 (T6043)
  Samenvatting: 

  Een vastgoedmakelaar wordt voor de Uitvoerende Kamer van het BIV opgeroepen die, na ondertekening van een overeenkomst tussen de verkoper en koper van een onroerend goed waarvoor de aangeklaagde bemiddelde, instemde om mee te werken aan een televisieprogramma. Een medewerkster van de aangeklaagde vastgoedmakelaar werd gevolgd, en in de reportage werd informatie meegedeeld die duidelijk verwees naar de koper van de voormelde woning. Zo werden gesteld dat het hierbij ging om “rijke zakenlui uit Luxemburg”, “een jong gezin met 3 kindjes” en “hun budget van 1,5 miljoen euro”. De kopers waren hiervan niet op de hoogte en gaven geen toestemming. Op de zitting bleek echter dat de bewuste opmerkingen uit de reportage werden geknipt, waardoor de tenlastegelegde feiten niet bewezen konden worden.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  24 september 2012
  Chambre d'Appel
  776 (D3777)
  Samenvatting: 

  Stagiaire – non paiement de commissions – employé licencié – absence de délivrance du C4 –
  non paiement de rémunérations – régisseur – négligences dans la gestion – non rétrocession
  de sommes au client – absence d’établissement des décomptes – absence de réponses aux
  demandes du client – manquement aux articles 1, 14, 24, 28, 29, 70 et 71 du code de
  déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  07 augustus 2012
  Chambre d'Appel
  769 (D3213)
  Samenvatting: 

  Syndic – prélèvement indu de sommes – non convocation d’assemblées générales – non
  transmission des documents au syndic successeur – absence de paiement des fournisseurs –
  non tenue de la comptabilité – absence de réponses aux demandes des clients et de l’autorité
  disciplinaire – manquement aux articles 1, 8, 15, 16, 27, 29, 44, 78 et 80 du code de
  déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  06 juli 2012
  Uitvoerende Kamer
  2129 (T5277)
  Samenvatting: 

  Deloyaal gedrag t.a.v. collega-vastgoedmakelaars.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 juni 2012
  Chambre Exécutive
  909 (D4148)
  Samenvatting: 

  Mission de vente – mise en vente d’un bien sans autorisation – absence de contrat écrit –
  manquement aux articles 1, 8 et 17 du code de déontologie

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 juni 2012
  Chambre Exécutive
  908 (D3793)
  Samenvatting: 

  Missions de vente – publicités trompeuses et mensongères – dissimulation de la qualité
  d’agent immobilier – absence de contrat écrit – manquement aux articles 1, 8, 17, 20 et 21
  du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  15 juni 2012
  Uitvoerende Kamer
  2089 (T5855)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar wordt verweten een schattingsverslag te hebben opgesteld dat de reële marktwaarde van voormeld goed niet benadert. De Uitvoerende Kamer acht de tenlastelegging niet bewezen, en spreekt hem vrij. Wel geeft de Kamer mee dat op basis van algemene artikels in tijdschriften en verzekeringswaarden men niet kan overgaan tot berekeningen van de waarde van een goed.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  29 mei 2012
  Chambre Exécutive
  891 (D3422)
  Samenvatting: 

  Omission durant l’instruction disciplinaire – poursuites recevables – prélèvements injustifiés sur le compte de tiers – manquement aux articles 1 et 23 du code de déontologie.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Eer en waardigheid

Pagina's