Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  07 december 2011
  Chambre d'Appel
  707 (D3664)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – manquement aux articles 1, 4, 22 et 23 du
  code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  07 december 2011
  Chambre d'Appel
  708 (D3579)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – non rétrocession d’une somme à un client
  – absence de remise d’une copie du contrat au client – non respect des engagements
  contractuels durant la période de préavis – manquement aux articles 1, 8, 15, 22 et 29 du code
  de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  18 november 2011
  Uitvoerende Kamer
  1973 (T4331)
  Samenvatting: 

  Doen ontstaan van een belangenconflict binnen de vereniging van mede-eigenaars - Inbreuk op de artikelen 1 en 38 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  04 november 2011
  Uitvoerende Kamer
  1966 (T5274)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag – gebruik niet conforme website - Inbreuk op de artikelen 1,20 en 44 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  04 november 2011
  Uitvoerende Kamer
  1962 (T5063)
  Samenvatting: 

  Onrechtmatig vragen en innen van vergoedingen - Inbreuk op de artikelen 1 en 27 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Financiële verrichtingen
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 oktober 2011
  Chambre d'Appel
  694 (D2933)
  Samenvatting: 

  Syndic d’immeuble – non tenue d’assemblées générales – absence d’approbation des
  comptes – non exécution d’un jugement – commande de services pour compte de la
  copropriété à une société avec laquelle il a des liens – opérations bancaires et financières
  irrégulières - manquement aux articles 1, 26, 27, 70, 76 et 78 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 oktober 2011
  Chambre d'Appel
  696 (D3438)
  Samenvatting: 

  Mission de vente – non rétrocession d’un acompte aux candidats acquéreurs alors que la
  vente n’a pas été finalisée – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire –
  manquement aux articles 29 et 44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  26 oktober 2011
  Chambre d'Appel
  695 (D3381)
  Samenvatting: 

  Défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses
  aux demandes de l’autorité disciplinaire – demande d’omission du tableau introduite
  postérieurement à l’intentement des poursuites disciplinaires – manquement aux articles 5, 32
  et 44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  07 oktober 2011
  Uitvoerende Kamer
  1948 (T3594)
  Samenvatting: 

  Incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 44, 69, ,70 77, 78, 80 en 83 van de plichtenleer van het BIV alsook op artikelen 577-8 §4, 3°,§4 5°,§4 9° B.W.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Syndicus - administratief beh.
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  07 oktober 2011
  Uitvoerende Kamer
  1942 (T3307)
  Samenvatting: 

  Niet respecteren exclusiviteitcontract van collega-makelaar – niet beschikken over een schriftelijke overeenkomst – achterhouden gelden– laattijdig overmaken van gelden aan de bestemmeling – gebrek aan respect en ontzag – nalaten opdrachtgever te informeren – gebrek aan controle en toezicht –weigeren mee te werken aan het tuchtonderzoek – gebruik niet conforme bemiddelingsopdrachten - Inbreuk op de artikelen 1, 4, 8, 23, 28, 29, 44, 48, 49 en 64 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Niet-conforme overeenkomst
  Collegialiteit
  Eer en waardigheid
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  07 oktober 2011
  Uitvoerende Kamer
  1938 (T3760)
  Samenvatting: 

  Achterhouden gelden – gebrek aan respect en ontzag – incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet beschikken over aparte bankrekening vereniging van mede-eigenaars – samenwerken met niet een erkende derde – gebrek aan toezicht en controle – niet beschikken over een beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering – schaden consument - schaden collega - Inbreuk op de artikelen 1, 5, 22, 28, 29, 32, 34, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV alsook op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Medewerking tuchtonderzoek
  Eer en waardigheid
  Bemiddeling verkoop
  Verzekering & borgstelling
  Samenwerking met niet-erkenden
  Syndicus - financieel beh.
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  07 oktober 2011
  Uitvoerende Kamer
  1937 (T5233)
  Samenvatting: 

  Niet organiseren algemene vergadering – overeenkomst afsluiten zonder toestemming algemene vergadering
  Inbreuk op de artikelen 1, 73 en 78 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 577-8 §4, 1° B.W. en 577-8 §4, 3° B.W.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Syndicus - administratief beh.
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  05 oktober 2011
  Chambre d'Appel
  690 (D3490)
  Samenvatting: 

  Syndic – non tenue de la comptabilité – non convocation d’assemblées générales – non paiement de la prime d’assurance de l’immeuble – non transmission des documents au syndic judiciaire – non rétrocession de sommes – manquement aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du code de déontologie.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Syndicus - administratief beh.
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  09 september 2011
  Uitvoerende Kamer
  1928 (T5059)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan objectiviteit –incorrect financieel beheer – mogelijk maken van een belangenconflict - nalatig technisch beheer - Inbreuk op de artikelen 1, 19, 44, 70 en 76 van de plichtenleer van het BIV alsook op de artikelen 577-8§4 5° en 577-8§4 4°van het Burgerlijk Wetboek.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Syndicus - financieel beh.
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  09 september 2011
  Uitvoerende Kamer
  1926 (T5061)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag – misleidende informatie verstrekken – incorrect financieel beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet antwoorden op vragen van de mede-eigenaars - Inbreuk op de artikelen 1, 19, 44, 70 en 76 van de plichtenleer van het BIV alsook op de artikelen 577-8 §4 5° en 577-8 §4 9°van het Burgerlijk Wetboek.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Syndicus - financieel beh.
  Medewerking tuchtonderzoek

Pagina's