Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Derdenverzet
  18 maart 2010
  Uitvoerende Kamer
  807 (T3222)
  Samenvatting: 

  Derdenverzet.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Bewezen geen sanctie
  18 maart 2010
  Uitvoerende Kamer
  806 (T3691)
  Samenvatting: 

  Niet naleven informatieplichten - Inbreuk op de artikelen 1,12 en 53 van de plichtenleer van het BIV en op Hoofdstuk VII, Afdeling 4, Onderafdeling 3 van de WHPC.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  18 maart 2010
  Uitvoerende Kamer
  813 (T3620)
  Samenvatting: 

  Schenden exclusiviteitscontract van een collega-makelaar – oncollegiaal optreden - Inbreuk op de artikelen 1, 8, 17, 23, 48 en 64 van de plichtenleer van het BIV, op de WHPC en het KB van 12 januari 2007.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Collegialiteit
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  25 februari 2010
  Uitvoerende Kamer
  802 (T3701)
  Samenvatting: 

  Sluiten van een overeenkomst zonder te beschikken over alle nuttige informatie - Inbreuk op de artikelen 1, 12 en 53 van het Reglement van Plichtenleer en Hoofdstuk VII, Afdeling 4 van de WHPC.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  23 februari 2010
  Chambre Exécutive
  450 (D3023)
  Samenvatting: 

  Mise en vente d’un bien – absence de convention – manque de confraternité – manquement
  aux articles 1, 17, 23 et 48 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  23 februari 2010
  Chambre Exécutive
  451 (D2652)
  Samenvatting: 

  Convention de stage – non respect de la clause de non concurrence – manquement aux
  articles 1, 23 et 24 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  23 februari 2010
  Chambre Exécutive
  459 (D3075)
  Samenvatting: 

  Syndic d’immeuble – non réclamation de quotes-parts de charges communes – non
  paiement des fournisseurs – non publication des comptes de la société – régisseur : non
  rétrocession de sommes aux clients – détournement de sommes des comptes de sociétés –
  manquement aux articles 1, 28, 29, 30, 69, 70, 77 et 78 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  11 februari 2010
  Uitvoerende Kamer
  793 (T2335)
  Samenvatting: 

  Niet plaatsen van het voorschot op de derdenrekening – overeenkomsten gebruiken die onduidelijk en dubbelzinnig zijn opgesteld– geen kwijting/ facturatie verlenen van geïnde bedragen –veinzen van een hoger bod – onduidelijk adverteren - gebrek aan toezicht en controle – gebruik van niet-conforme documenten - Inbreuk op de artikelen 1,4,8, 20, 22 ,23, 25, 27, 28, 33, 44 van de plichtenleer van het BIV en artikel 94 van de WHPC.

  Aard klacht: 
  Niet-conforme overeenkomst
  Toezicht kantoor en personeel
  Eer en waardigheid
  Financiële verrichtingen
  Bemiddeling verkoop
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  28 januari 2010
  Kamer van Beroep
  594 (T3274)
  Samenvatting: 

  Niet betalen ledenbijdrage - niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering – gebrek aan respect en ontzag

  Aard klacht: 
  Ledenbijdrage BIV
  Verzekering & borgstelling
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 januari 2010
  Chambre Exécutive
  436 (D3211)
  Samenvatting: 

  Contrat de courtage – non respect de l’arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers – poursuite de la mission après la fin du contrat – manquement aux articles 1, 5, 8 et 10 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 januari 2010
  Chambre Exécutive
  444 (D3263)
  Samenvatting: 

  Défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – régularisation en cours d’instance – manquement aux articles 5, 32 et 44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  26 januari 2010
  Chambre Exécutive
  433 (D3378)
  Samenvatting: 

  Défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 5, 32 et 44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 januari 2010
  Chambre Exécutive
  434 (D3195)
  Samenvatting: 

  Publicité en vue de la vente diffusée après la fin de la mission – prix de vente annoncé inférieur à celui convenu avec le commettant – réclamation d’indemnités indues – pressions exercées sur le commettant – absence de réponses aux communications du commettant – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 10, 11, 17, 27 et 44 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  20 januari 2010
  Chambre d'Appel
  598 (D2778)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – acte délictueux visant à octroyer le
  bénéfice indu de la loi organique sur les CPAS – amendement tardif – manquement aux
  articles 1, 22 et 23 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  20 januari 2010
  Chambre d'Appel
  599 (D2997)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence de contrôle et de direction
  effective de la société – manquement aux articles 4 et 22 du code de déontologie.

Pagina's