Terug naar het overzicht

Successie- en vermogensplanning in vier dagen, dag 4

Betalend

Beschrijving


successieplanning met vastgoed | Rinse Elsermans en Dries Vandervelde (voormiddag)

Rinse Elsermans en Dries Vandervelde gaan in dit seminarie in op de diverse civielrechtelijke én fiscale aspecten van successieplanning met vastgoed. Hierbij reiken ze diverse tools aan voor zowel de overdracht van bestaand vastgoed als voor de ideale verwervingstechnieken bij nieuwe projecten of aankopen. Uiteraard verliezen ze hierbij de impact van de hervormingen in het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht niet uit het oog.

Voor de aankoop of verwerving van nieuwe vastgoedprojecten zijn er klassieke principes en technieken van vermogensplanning: de gesplitste aankoop met diverse varianten, het opvolgende vruchtgebruik en enkele andere constructies met verschillende zakelijke rechten. De sprekers gaan dieper in op de mogelijkheden en de aandachtspunten aan de hand van praktische casussen. Ook minder gekende mogelijkheden komen aan bod.

Daarnaast stellen ze vast dat er minder optimale planningstechnieken voorhanden zijn voor (omvangrijk) bestaand vastgoedpatrimonium. Naast de gekende notariële schenking met progressieve tarieven, bespreken ze andere mogelijkheden die vooral nuttig zijn in een bredere context.

Ten slotte lichten de sprekers de burgerrechtelijke gevolgen van vastgoedplanning toe. Het is namelijk essentieel om een optimale fiscale planning te maken die later geen conflicten tussen erfgenamen veroorzaakt. Gelukkig zijn er voldoende manieren om dergelijke situaties te voorkomen en om gemoedsrust te waarborgen in jouw planning.

Internationale successieplanning & internationaal privaat recht | Rosanne Van Gael (namiddag)

De planning van een vermogensoverdracht is vaak een moeilijke puzzel die nog complexer wordt wanneer de schenker of begiftigde zich in het buitenland vestigt of wanneer het (onroerend) vermogen zich in hetbuitenland bevindt.

Maar in hoeverre blijven de klassieke principes en technieken van vermogensplanning overeind in een internationale context? Wat zijn de fiscale en civielrechtelijke red flags, en welke voorzorgen kunnen we nemen?

Aan de hand van verschillende voorbeelden en casussen bespreekt Rosanne Van Gael de belangrijkste aandachtspunten bij de behandeling van dossiers met internationale aspecten.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:- Wat zijn de aanknopingsfactoren voor de heffing van schenk- of erfbelasting in het buitenland?- Is er nood aan herstructurering van vermogen voorafgaand aan een emigratie?- Kan de cliënt vermogen in België aanhouden indien deze België definitief wenst te verlaten?- Welke vragen moet je je stellen indien er erfgenamen of begiftigden buiten België wonen?- Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de aankoop van buitenlands vastgoed met het oog op de latere successieplanning.

Eendaags
Erkende uren 3
Language Nederlands
Lesgever(s) Rinse Elsermans, Dries Vandervelde, Rosanne Van Gael
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 14/03/2025

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
14/03/2025
09:30 - 16:30 Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 25 Inloggen

Datum

14/03/2025

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Vrije plaatsen

25

Inschrijven

Inloggen
VIVES Kortrijk Business School

Georganiseerd door
VIVES Kortrijk Business School

Inschrijven