Terug naar het overzicht

Succesie- en vermogensplanning in vier dagen, dag 3

Betalend

Beschrijving


In deze studiedag gaan we dieper in op de overdracht van de familiale kmo, waarbij we zoeken naar de best practices om de familiale rust te bewaren, met een aandachtige blik op het fiscale plaatje.

Na een korte inleiding waarin Dirk De Groot een kader schetst van onze familiale kmo’s, onderzoeken we in de voormiddag de overdracht vanuit een meer familiaal oogpunt. Vervolgens (namiddag) behandelen we volledig het gunstregime voor de erf- en schenkbelasting in Vlaanderen.

1. de overdracht van het familiebedrijf: belangen van bedrijf en familie op de weegschaal

- familiaal charter: afspraken over de toekomst van het bedrijf (passieve aandeelhouders, management, exitregelingen, …)- gelijke of ongelijke behandeling van de kinderen: Waar liggen de grenzen en hoe kunnen we problemen voorkomen?- schenken of verkopen aan de kinderen?- hoe controle en inkomsten behouden: overeenkomsten, statuten, maatschap, stichting, …- praktijkvoorbeelden en schema’s

2. de schenking van de familiale kmo

- volledige bespreking van het gunstregime, zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen- Aan welke voorwaarden moet het bedrijf voldoen om het gunstregime te bekomen?- Moet men het gehele bedrijf schenken, of kan men nog een deel behouden?- Moet men na de schenking nog aan voorwaarden voldoen?- Wat met vastgoed in de vennootschap: is dat een probleem?- Is er een regeling voor holdingstructuren?- Wat leren we uit diverse beslissingen en standpunten van Vlabel? Hoe kunnen we op deze standpunten inspelen?- Wat zegt de rechtspraak over het gunstregime?

Eendaags
Erkende uren 3
Language Nederlands
Lesgever(s) Dirk De Groot
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 21/02/2025

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
21/02/2025
09:30 - 16:30 Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 25 Inloggen

Datum

21/02/2025

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Vrije plaatsen

25

Inschrijven

Inloggen
VIVES Kortrijk Business School

Georganiseerd door
VIVES Kortrijk Business School

Inschrijven