Terug naar het overzicht

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet (webinar on demand)

Betalend

Beschrijving


Op 1 januari 2019 is de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ in werking getreden, waarbij Titel 6 (art. 162-179) een aantal  veranderingen heeft aangebracht inzake mede-eigendom.Tijdens dit webinar wordt specifiek gefocust op de renovatie van appartementsgebouwen.De realiteit is immers dat 70% van de appartementsgebouwen dateren uit de jaren ‘70 of voorheen en er heel diverse problemen opduiken: betonrot, versleten leidingen (stijg-/afvoerleidingen), gebreken in daken en buitenmuren en aansluitingen met aanpalende panden (waterinfiltraties). Ook gebrekkige energieprestaties (dakisolatienorm 1 januari 2020) komen dikwijls voor.Investeringen in heel wat appartementsgebouwen zijn dus nodig, waarbij heel wat vragen opduiken. Wie kan beslissingen nemen, hoe moeten deze genomen worden, wie moet de kosten dragen en hoe worden deze verdeeld?

Eendaags
Erkende uren 1,5
Taal Nederlands
Lesgever(s) Mr. Frank Burssens advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KULeuven
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 08/12/2022 - 31/12/2022

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
08/12/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen
15/12/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen
22/12/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen
31/12/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen

Datum

08/12/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

15/12/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

22/12/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

31/12/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven