Terug naar het overzicht

Recente evoluties in het omgevingsrecht

Betalend

Beschrijving


Op het einde van de legislatuur zijn het Vlaamse Parlement en de Vlaamse regering nog heel actief geweest in het uitvaardigen van nieuwe regels in het omgevingsrecht. Talrijke decreten en uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering werden nog goedgekeurd, soms nipt op de valreep.

Deze opleiding waarin de nieuwe instrumenten en procedures die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn uitvoerig worden uitgelegd, is exclusief bestemd voor mensen die actief zijn in het omgevingsrecht.

Op het programma staan onder meer:

  • De modulaire procedure: naar aanleiding van de evaluatie van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de vergunningsprocedure ingrijpend gewijzigd. Er wordt een zgn. ‘modulaire’ procedure ingevoerd die in functie van het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast aan de specifieke modaliteiten van het project. Daarnaast voorziet het decreet dat deze procedure invoert ook een aantal optimalisaties.
  • Modernisering van de milieueffectrapportage: in navolging van de conceptnota ‘modernisering milieueffectrapportage’ wordt de regelgeving inzake milieueffectrapportage vereenvoudigd, zonder in te boeten op vlak van kwaliteit. De ontheffing wordt afgeschaft, er wordt ingezet op ‘gedeeld eigenaarschap’, er wordt een Vlaams expertisecentrum m.e.r. opgericht en de procedure wordt verder gedigitaliseerd.
  • Het Stikstofdecreet: het stikstofdecreet bevat niet enkel een oplossing voor de stikstofproblematiek in habitatrichtlijngebieden, maar bevat ook wijzigingen aan het Omgevingsvergunningsdecreet die op vandaag reeds van kracht zijn.
  • Het Omgevingsbesluit: de decreetgever introduceert een nieuw instrument waarmee het mogelijk is om voor aanvragen voor impulsprojecten, voor werken van algemeen belang en voor bedrijven die strijdig zijn met de stedenbouwkundige voorschriften tegelijk met de vergunningsaanvraag ook een wijziging te vragen voor het vervangen van de bestaande voorschriften door een nieuw RUP.
  • Het Verzameldecreet Omgeving (met o.a. planologische compensatie, regularisatiemogelijkheid voor zonevreemde functiewijzigingen, wijzigingen aan de vergunnings- en meldingsplichtige werken, afwerkingsregel, maatregelen voor UNESCO-erfgoed, enz.).
  • Wijzigingen aan het Vrijstelingsbesluit: met deze wijziging wordt gestreefd naar een vereenvoudiging en vermindering van administratieve lasten. Er worden niet enkel bijkomende vrijstellingen voorzien (bv. het aanbrengen van isolatie, het overwelven of inbuizen van grachten in functie van een oprit, …), maar er worden ook vrijstellingen geschrapt (bv. vellen van bepaalde hoogstammige bomen) en verder verduidelijkt.

Kortom een flinke boterham onmisbaar voor iedereen die bij wil zijn én blijven inzake het omgevingsrecht!

Eendaags
Erkende uren 3
Language Nederlands
Lesgever(s) Pieter-Jan Defoort en Matthias Strubbe
Interessant voor Bemiddelaar
Periode 18/09/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
18/09/2024
13:30 - 17:00 Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent 150 Inloggen

Datum

18/09/2024

Tijd

13:30 - 17:00

Locatie

Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent

Vrije plaatsen

150

Inschrijven

Inloggen
die Keure Opleidingen

Georganiseerd door
die Keure Opleidingen

Inschrijven