Terug naar het overzicht

Postgraduaat Vastgoedbeheer

Betalend

Beschrijving


Het programma van dit postgraduaat isopgebouwd uit vier modules*.

Per module worden lesmomenten en 1 toetsingsmoment voorzien. Deze momenten gaan telkens door op dinsdagen van 13u tot 19u. Tijdens schoolvakanties worden de lessen geschorst.

 

MODULE 1Vastgoedbeheer en -beleidInhoud:—— Kaders, context en de rol van devastgoed-beheerder—— Administratief beheer—— Organisatie en commercieel beheerPROJECT 1

Na de eerste module ben je in staatom vastgoedbeheer, property enasset management in een brederemaatschappelijke context te plaatsen. Jekan deze thema’s ook afzetten ten opzichtevan de beleggingsdoelstellingen van deeigenaar. Je kan vastgoed administratiefbeheren en je hebt al een notie van de roldie jij als toekomstige vastgoedbeheerderwil vervullen.

Inhoud: kaders en context, rol van devastgoedbeheerder, administratief beheer,organisatie en communicatie, ... éninteressante studiebezoeken.

Tijdens project 1 wordt de theorie aande hand van concrete cases in de praktijktoegepast.

MODULE 2Juridisch beheer, kredieten enverzekeringenInhoud:—— Juridische context—— Kredieten—— VerzekeringenPROJECT 2

Na de tweede module kan jevanuit een juridische contextvastgoedbeheersvraagstukkenoplossen. De focus ligt hierbij ook ophet implementeren van verzekerings- enkredietaangelegenheden.

Inhoud: juridische context, huurwetgeving,contacten en aktes, procesrechtelijk recht,verzekeringen, kredieten, ...

In project 2 wordt een case voorgelegdwaarin de juridische componentenen verzekerings- en krediettechnischeaspecten aan bod komen.

MODULE 3Bouwkundig en technisch beheerInhoud:—— Het vastgoed-object: technisch benaderd—— Bouwkundig beheer tijdensontwikkelingsfase—— Technisch beheer vanaf de opleveringPROJECT 3

Deze module focust op de bouwtechnischeaspecten van vastgoedbeheer. Je zalje analysevermogen inzetten om devastgoedportefeuille te optimaliseren.Je kan risicoanalyses uitvoeren en dealternatieve aanwendbaarheid vanvastgoedobjecten inschatten.

Inhoud: de context van het vastgoedobject,materialenkennis, ontwikkeling, passiefbouwen, multifunctioneel ontwerpen,nieuwe woonvormen, realisatie,plaatsbeschrijvingen, schadebepalingen, ...

In project 3 wordt de praktische toepassingvan een ontwikkelings- en exploitatieplan(zonder meerjarenbegroting) uitgewerkt.

MODULE 4Financieel rendement,vastgoedexpoitatie enboekhoudkundig beheerInhoud:—— Het vastgoed-object: markt-economisch—— Boekhoudkundig beheer—— Financieel rendementPROJECT 4

Na het beëindigen van deze module kan jede financiële en boekhoudkundige regelsvertalen in een rendementseis voor jeportefeuille. Je kan een exploitatiemodelopmaken, kritische input geven en deprestatie van het vastgoedbeheer in dejuiste richting sturen.

Inhoud: Het vastgoedobjectmarkteconomisch benaderd,boekhoudkundig beheer, financieelrendement, het lange termijnbegrotingsplan, ...

In project 4 wordt een portefeuilleplanen een exploitatieplan metmeerjarenbegroting uitgewerkt.

Meerdere dagen
Erkende uren 20
Language Nederlands
Lesgever(s) Docenten HOGENT & experts uit het werkveld
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 24/09/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
24/09/2024
13:00 - 19:00 Henleykaai 84, 9000 Gent 25 Inloggen

Datum

24/09/2024

Tijd

13:00 - 19:00

Locatie

Henleykaai 84, 9000 Gent

Vrije plaatsen

25

Inschrijven

Inloggen
Hogeschool Gent

Georganiseerd door
Hogeschool Gent

Inschrijven