Terug naar het overzicht

Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep (webinar on demand)

Betalend

Beschrijving


Volgende 10 knelpunten worden behandeld:

  1. Mogelijkheid voor publiekrechtelijke rechtspersonen om in te schrijven op een overheidsopdracht: de Raad van State brengt verdere verduidelijking
  2. Huur van een nog op te richten gebouw: vallend onder de overheids-opdrachtenwet of niet? 
  3. Afwijken van opgelegde besteksbepalingen en het patere legem quam ipse fecisti-beginsel
  4. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument: valkuilen voor inschrijvers en aanbestedende overheden. Synthese van rechtspraak 
  5. Verplichting voor aanbestedende overheid inschrijver mogelijkheid te bieden onderaannemers die niet voldoen aan de selectiecriteria, te vervangen. Consequenties van beschikking HvJ 6 oktober 2021, zaak C-316/21, Monument Vandekerckhove NV
  6. Schrappen van een selectiecriterium lopende de plaatsingsprocedure: consequenties
  7. Verplichting voor aanbestedende overheden een verslag bij te houden in geval van onderhandelingsprocedures met complex karakter 
  8. Miskennen van de mededinging en de absolute nietigheid van de gesloten overeenkomst: gevolgen van deze nietigheid voor de onderscheiden contractspartijen
  9. Miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel door een deelnemer aan een overheidsopdracht: consequenties
  10. Schadevergoedingsrechtelijke consequenties bij afspraken tussen inschrijvers
Eendaags
Erkende uren 3
Taal Nederlands
Lesgever(s) Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 31/01/2023 - 28/02/2023

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
31/01/2023
13:00 - 16:00 Webinar Inloggen
08/02/2023
13:00 - 16:00 Webinar Inloggen
15/02/2023
13:00 - 16:00 Webinar Inloggen
22/02/2023
13:00 - 16:00 Webinar Inloggen
28/02/2023
13:00 - 16:00 Webinar Inloggen

Datum

31/01/2023

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

08/02/2023

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

15/02/2023

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

22/02/2023

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

28/02/2023

Tijd

13:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven