Terug naar het overzicht

Medehuur in Vlaanderen, Brussel en Wallonië (webinar on demand)

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Medehuur in Vlaanderen, Brussel en Wallonië (webinar on demand - 1u45)

Het concept 'medehuur' is de laatste jaren, o.a. door de stijgende huur- en woningprijzen in opmars.

Het concept dekt vele ladingen zonder dat er een duidelijke wettelijke definitie bestaat. Zo kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan samenwonende koppels, vrienden, studenten en familie, maar ook collega’s en buitenlandse werknemers die in België werken en samenwonen vallen onder medehuur.

Medehuur brengt heel wat vragen met zich mee en het zorgt voor veel juridische problemen voor verhuurders rond het opstellen en de tenuitvoerlegging van de huurovereenkomst.

De volgende aspecten komen o.a. uitgebreid aan bod tijdens de opleiding:

  • Wat is meervoudige en enkelvoudige medehuur? Denk maar aan gehuwde/feitelijk/wettelijk samenwonende koppels, studenten, vrienden, familieleden, collega’s…
  • Waar ligt de vage grens tussen medehuur van een eengezinswoning vs. een kamerwoning? Kan een eengezinswoning zomaar worden opgedeeld in verschillende woondelen zonder vergunning? Wanneer wordt een verhuurde woning als een kamerwoning beschouwd en wanneer gaat het louter om medehuur?
  • Quid de bestaande regelgeving in Vlaanderen, met onderscheid voor en na 1 januari 2019 (inwerkingtreding Vlaams Woninghuurdecreet)?

We toetsen de verschillende vormen en manieren van medehuur af aan de Vlaamse regelgeving. Je krijgt tips en tricks voor het opstellen en interpreteren van de huurovereenkomst inzake medehuur.

Tot slot vergelijken we de Vlaamse regelgeving met de bestaande regelgeving in Brussel en Wallonië waar recent een Woninghuurpact werd ingevoerd en de implicaties hiervan op de huurovereenkomst in Wallonië en Brussel.

Doorlooptijd 105 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Eline Vanden Heede,Lissa Cloet
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
VIVO

Georganiseerd door
VIVO

Inschrijven