Terug naar het overzicht

Juridische Update Vastgoedkunde

Betalend

Beschrijving


Bij de verkoop van een onroerend goed wordt heel wat informatie verzameld én ter beschikking gesteld aan de kandidaat-koper. Het niet correct informeren van de koper en/of het miskennen van bijzondere informatieverplichtingen kan leiden tot een ongeldige, niet-afdwingbare overeenkomst.

Tijdens deze juridische update lichten we de belangrijkste aandachtspunten toe voor het geldig totstandkomen van een koop-verkoop van onroerend goed en bekijken we het geheel van bijzondere informatieverplichtingen. We brengen ook de mogelijke risico’s, gevolgen en sancties bij tekortkomingen op het vlak van informatieverstrekking onder de aandacht.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Aandachtspunten bij de totstandkoming van een koop-verkoopovereenkomst van onroerend goed: essentiële elementen, bewijs, foutieve of onvolledige informatie (cf. wilsgebreken, pre-contractuele aansprakelijkheid)
 • Overzicht van de bijzondere informatieverplichtingen, inclusief checklist:
  • Stedenbouwkundige inlichtingen
  • Bodemattest
  • Watertoets
  • Postinterventiedossier
  • Elektrische keuring
  • Conformiteit stookolietanks
  • Energieprestatieregelgeving (EPC)
  • Onroerend erfgoed
 • Risico’s en sancties

De theorie wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden en cases uit de rechtspraak. Daarnaast krijg je ook praktische do’s-and-don’ts aangereikt.

Eendaags
Erkende uren 4,5
Taal Nederlands
Lesgever(s) Mario Deketelaere
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 19/10/2023 - 23/11/2023

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
19/10/2023
13:30 - 18:00 Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk 35 Inloggen
14/11/2023
13:30 - 18:00 Kasteelpark 1, 3001 Heverlee 35 Inloggen
23/11/2023
13:30 - 18:00 Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk 35 Inloggen

Datum

19/10/2023

Tijd

13:30 - 18:00

Locatie

Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Vrije plaatsen

35

Inschrijven

Inloggen

Datum

14/11/2023

Tijd

13:30 - 18:00

Locatie

Kasteelpark 1, 3001 Heverlee

Vrije plaatsen

35

Inschrijven

Inloggen

Datum

23/11/2023

Tijd

13:30 - 18:00

Locatie

Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Vrije plaatsen

35

Inschrijven

Inloggen
Postuniversitair Centrum Kulak

Georganiseerd door
Postuniversitair Centrum Kulak

Inschrijven