Terug naar het overzicht

Het nieuwe Pachtdecreet

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De pachtwetgeving is voor de landbouwsector van essentieel belang. De specifieke regels over pacht zijn sinds 1 juli 2014 een gewestelijke bevoegdheid. Zo werd de bestaande pachtwetgeving (Pachtwet en de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen) aangepast door het Vlaamse Pachtdeceet (13 oktober 2023), dat op 1 november 2023 in werking is getreden. Elk vanuit hun eigen expertise en rijke ervaring in het pachtrecht gidsten de sprekers tijdens de opleiding van 16 maart 2024 u doorheen de krachtlijnen en nieuwigheden van het nieuwe Pachtdecreet en de implicaties hiervan op het algemene verbintenissen- en contractenrecht.

Op die manier kwamen verschillende invalshoeken aan bod: het standpunt van de beleidsmaker, de vragen vanuit de advocatuur, de notariële praktijk en de academische analyse. Aan deze studiedag is ook een boek met een eerste commentaar gekoppeld. U kan dit boek aan een gereduceerde prijs aankopen bij de uitgeverij. Na het aankopen van de opname zal u hiervoor een kortingscode ontvangen.

Voorzitter: Prof. dr. Bernard Tilleman

Inleiding door Lode Ceyssens, voorzitter vzw Boerenbond

Algemene inleiding tot het nieuwe pachtdecreetBart Dochy, voorzitter van de commissie Landbouw van het Vlaams parlement

Enkele belangrijke aspecten van het nieuwe pachtdecreetKris Peeters, kabinetsmedewerker Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw

Het pachtdecreet door de bril van de advocaatHendrik Baumans, advocaat Areaal

Het pachtdecreet door de bril van de notarisNicolas Raemdonck, notaris

Pacht en vennootschappenLaurens De Cock, senior legal advisor SBB accountants en adviseurs

Voorkooprecht en pachtDr. Frederik Van den Abeele, doctorandus Instituut voor Contractenrecht KULeuven en gastmedewerker UHasselt

Doorlooptijd 190 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Bart Dochy, Kris Peeters, Hendrik Baumans, Nicolas Raemdonck, Laurens De Cock, Dr. Frederik Van den Abeele
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Faculteit Rechtsgeleerdheid - Dienst Congresservice

Georganiseerd door
Faculteit Rechtsgeleerdheid - Dienst Congresservice

Inschrijven