Terug naar het overzicht

Handelscontracten anno 2021: impact B2B-wetgeving én Covid-19 (webinar on demand)

Betalend

Beschrijving


B2B-wetgeving
Met ingang van 1 december 2020 zijn ook op overeenkomsten tussen ondernemingen onderling bepalingen inzake onrechtmatige bedingen van toepassing.
Belangrijk is dat de nieuwe regels alle contractuele bedingen viseren, ongeacht het type van de overeenkomst. Vele algemene voorwaarden zullen dus vanaf 1 december 2020 (deels) ongeldig of niet afdwingbaar (kunnen) zijn. Tijdens deze webinar geven de sprekers een praktijkgerichte uiteenzetting, waarbij de talrijke vragen die door deelnemers werden ingediend naar aanleiding van de live-webinar op 2 februari 2021 werden verwerkt.

De impact van COVID-19 op handelshuur en andere commerciële contracten
Tijdens dit tweede luik wordt een analyse gemaakt van de impact van het coronavirus op handelshuur en andere handelscontracten, bvb. contracten met leveranciers, franchisecontracten en andere distributieovereenkomsten.
Hoe kunnen naar de toekomst toe overeenkomsten rekening houden met de gevolgen van dergelijke gezondheidscrisissen? Ook wordt stilgestaan bij de juridische implicaties van het heroriënteren van de activiteiten naar ‘corona proof’ online activiteiten of alternatieve vormen van verkopen en leveringen.

Eendaags
Erkende uren 3
Taal Nederlands
Lesgever(s) meester Geert Bovy advocaat-vennoot Baker McKenzie dr. Joost Vynckier advocaat Baker McKenzie dr. Stijn Claeys advocaat-vennoot Racine
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 31/08/2022 - 31/12/2022

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
31/08/2022
09:00 - 12:00 Webinar Inloggen
30/09/2022
09:00 - 12:00 Webinar Inloggen
31/10/2022
09:00 - 12:00 Webinar Inloggen
30/11/2022
09:00 - 12:00 Webinar Inloggen
31/12/2022
09:00 - 12:00 Webinar Inloggen

Datum

31/08/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

LegalNews.be

Georganiseerd door
LegalNews.be

Inschrijven