Terug naar het overzicht

Financiële en fiscale aspecten van vastgoed 2024 - Module 1

Betalend

Beschrijving


Overzicht van de financiële en fiscale (strategische) elementen die van belang zijn voor het ontwikkelen, verwerven, beheren en verkopen van vastgoedprojecten.

Deze opleiding is ontworpen voor professionals die werkzaam zijn in de vastgoedsector en die verantwoordelijk zijn voor financiële aspecten binnen vastgoedprojecten en -transacties. Dit omvat vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars, bouwpromotoren, vastgoedconsultants, projectmanagers, accountants, juristen, notarissen, bedrijfsrevisoren, beleggers, vastgoedmakelaars en andere adviseurs. We verwachten van de deelnemers dat ze een solide begrip hebben van financiële basisconcepten.

Omwille van het interactieve karakter van de opleiding, beperken we het aantal deelnemers tot 25.

Module 1: Fiscale aspecten van vastgoed

Maandag 30 september, 7 en 14 oktober 2024

 • Korneel Decroix, advocaat Eubelius
 • Kelly Moens, advocaat Eubelius

In deze module belichten we de fiscale aandachtspunten van vastgoedtransacties vanuit het standpunt van zowel de koper als de verkoper van vastgoed, dit telkens toegelicht vanuit concrete praktijkvoorbeelden.

Standpunt vastgoedinvesteerder

 • Indirecte belastingaspecten: registratierechten, btw, bijzondere activaklassen, bijv. sociale woningbouw
 • Natuurlijke persoon versus vennootschap
  • Kosten bij de verwerving van een onroerend goed of de constructie van een gebouw
  • Fiscaal regime van huurinkomsten (ook voor vastgoed in het buitenland)
  • Aftrek van kosten m.b.t. een onroerend goed in hoofde van een vennootschap (voorwaarden en beperkingen)
  • Belasting van meerwaarde bij verkoop van vastgoed (privé of via vennootschap)
  • Bijzondere aftrekken: investeringsaftrek en aftrek voor risicokapitaal
 • Terbeschikkingstelling van vastgoed

Standpunt projectontwikkelaar

 • Residentiële projectontwikkeling
  • Problematiek grond en gebouw
  • Winstdeling
  • Recht van opstal
  • Aftrek van btw: infrastructuurwerken, saneringskosten …
  • Verlaagde tarieven: renovatie, afbraak en heropbouw, sociale sector en scholenbouw
 • Professionele vastgoedinvesteerder
  • Asset deal versus share deal
  • Fiscale impact op de financiering en structurering

Nieuw goederenrecht bij vastgoedinvesteringen en projectontwikkeling

 • Erfpacht, vruchtgebruik en recht van opstal
Meerdere dagen
Erkende uren 12
Language Nederlands
Lesgever(s) Korneel Decroix, Kelly Moens
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 30/09/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
30/09/2024
16:00 - 20:30 Naamsestraat 69, 3000 Leuven 25 Inloggen

Datum

30/09/2024

Tijd

16:00 - 20:30

Locatie

Naamsestraat 69, 3000 Leuven

Vrije plaatsen

25

Inschrijven

Inloggen
Postuniversitair Centrum Kulak

Georganiseerd door
Postuniversitair Centrum Kulak

Inschrijven