Terug naar het overzicht

De verkoop van goederen van een handelingsonbekwame (webinar on demand)

Betalend

Beschrijving


De rechtspracticus wordt ooit wel geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan zowel ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden als aan minderjarigen, meerderjarige handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap.
Tijdens deze webinar wordt daarom de verkoop van goederen van een handelingsonbekwame praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter geanalyseerd en wordt er gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn. 

Eendaags
Erkende uren 2
Taal Nederlands
Lesgever(s) Dhr. Koenraad De Greve, Vrederechter 1ste kanton Gent
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 31/08/2022 - 31/12/2022

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
31/08/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
30/09/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
31/10/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
30/11/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen

Datum

31/08/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

LegalNews.be

Georganiseerd door
LegalNews.be

Inschrijven