Terug naar het overzicht

De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht '(webinar on demand)

Betalend

Beschrijving


De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021.Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.In een eerste webinar wordt eerst aandacht besteed aan de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle zakelijke rechten (met daarin algemene bepalingen over het ontstaan, uitdoven en overdragen van zakelijke rechten).Vervolgens wordt in een tweede webinar stilgestaan bij de mede-eigendom, in het bijzonder de wettelijke regeling voor vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan.Vervolgens komen in de derde webinar de onderdelen erfpacht, opstal en vruchtgebruik aan bod: de verlenging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar (in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend), de maximumtermijn van vruchtgebruik door rechtspersonen van 99 jaar, de minimumduur van erfpacht van 15 jaar.Tenslotte wordt tijdens de laatste webinar ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen inzake erfdienstbaarheden alsmede de invloed van het bestaan van zakelijke rechten bij het verlenen van omgevingsvergunningen.  In een derde onderdeel van deze webinar zal worden nagegaan of de wijzigingen van het goederenrecht gevolgen zullen hebben voor de uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten.

Eendaags
Erkende uren 6
Taal Nederlands
Lesgever(s) Dr. Siel Demeyere advocaat Eubelius - Mr. Frank Burssens advocaat-vennoot Everest - Mr. William Timmermans advocaat-vennoot Altius - Mr. Carlos De Wolf advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten - Mr. Charlotte De Wolf advocaat De Wolf & Vennoten Adv
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 08/12/2022 - 31/12/2022

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
08/12/2022
09:00 - 17:00 Webinar Inloggen
15/12/2022
09:00 - 17:00 Webinar Inloggen
22/12/2022
09:00 - 17:00 Webinar Inloggen
31/12/2022
09:00 - 17:00 Webinar Inloggen

Datum

08/12/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

15/12/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

22/12/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

31/12/2022

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven