Terug naar het overzicht

De contractualisering van het goederenrecht. Verbintenissen verbonden aan zakelijke rechten (webinar on demand)

Betalend

Beschrijving


Dr. Siel Demeyere bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek verbintenissen verbonden aan zakelijke rechten of ‘kwalitatieve verbintenissen’. Voorbeelden van kwalitatieve verbintenissen zijn bijvoorbeeld de canonverplichting bij erfpacht, het onderhoud van een erfdienstbaarheid en de financiële lasten voor appartementseigenaars.
Een kwalitatieve verbintenis (‘real obligation’ in het Engels) verschilt in meerdere opzichten van een persoonlijke verbintenis: een kwalitatieve verbintenis is immers zo nauw verbonden met het zakelijk recht dat ze automatisch overgaat op de rechtsopvolger bij overdracht van het zakelijk recht. Het is dus een verbintenis die gelinkt is aan een bepaalde ‘hoedanigheid’.
De mogelijke discussie of een verbintenis nu ‘kwalitatief’ dan wel ‘persoonlijk’ is, kan voor sommigen theoretisch lijken, maar niet is minder waar.

Het onderscheid ‘kwalitatieve’ verbintenis en ‘persoonlijke’ verbintenis heeft in de praktijk immers heel wat gevolgen, niet enkel wat de automatische overdracht ervan betreft, maar bvb. ook op het vlak van ‘publiciteit’ (register op het kantoor rechtszekerheid), ‘verjaringstermijnen’, ‘bevoegde rechtbank’, ‘belastinggrondslag’,…

Eendaags
Erkende uren 1,5
Taal Nederlands
Lesgever(s) Dr. Siel Demeyere advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KULeuven
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 31/08/2022 - 31/12/2022

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
31/08/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen
30/09/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen
31/10/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen
30/11/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen
31/12/2022
09:00 - 10:30 Webinar Inloggen

Datum

31/08/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/09/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/10/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

30/11/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

09:00 - 10:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

LegalNews.be

Georganiseerd door
LegalNews.be

Inschrijven