Terug naar het overzicht

De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

Betalend

Beschrijving


Tijdens deze studienamiddag verneem je hoe een aangifte van nalatenschap correct moet worden ingevuld. Na deze opleiding kan je je klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie en kan je hen begeleiden met het indienen van de aangifte van nalatenschap. 

In deze sessie wordt naast de theoretische toelichting van de diverse onderdelen van een aangifte van nalatenschap ook ingegaan op het praktisch invullen van dit aangifteformulier. 

Kortom, aan de hand van een praktijkgerichte benadering van de aangifte van nalatenschap, zou je de aangifte van nalatenschap zonder slag of stoot moeten kunnen indienen.

Programma

In deze opleiding krijg je een antwoord op volgende vragen.

 • Wat is een aangifte van nalatenschap?
 • Wie is gehouden tot de indiening van de aangifte van nalatenschap?
 • Wanneer moet de aangifte van nalatenschap worden ingediend?
 • Wat zijn verplichte en facultatieve vermeldingen op het aangifteformulier?
 • Hoe moet de aangifte van nalatenschap worden ingevuld? Dit gebeurt aan de hand van een praktijkgerichte analyse van de verschillende onderdelen van de aangifte:
  • algemeen,
  • de overledene,
  • de erfgenamen, legatarissen en begiftigden,
  • een overzicht van vermogen,
  • de daden van vermogensplanning, zoals: huwelijkscontract, testament, erfovereenkomst, schenkingen,
  • de fictiebepalingen,
  • inbreng en inkorting,
  • vruchtgebruik,
  • fideïcommis de residuo,
  • fiscale gunstmaatregelen.
 • Waarom moet er een verschillend formulier worden ingediend in functie van de overlijdensdatum?
 • Wat is de impact van vermogensplanning op de heffing van erfbelasting?

Deze opleiding focust daarenboven ook op de materie van de schenk- en erfbelasting (met nadruk op nakende hervormingen).

Tot slot mag je tijdens deze infosessie altijd je vragen over deze materie voorleggen aan de docente.

Eendaags
Erkende uren 3
Language Nederlands
Lesgever(s) Liesbeth Franck
Interessant voor Bemiddelaar
Periode 25/11/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
25/11/2024
13:45 - 17:45 Online Online, 2800 Virtual classroom 43 Inloggen

Datum

25/11/2024

Tijd

13:45 - 17:45

Locatie

Online Online, 2800 Virtual classroom

Vrije plaatsen

43

Inschrijven

Inloggen
NCOI Learning

Georganiseerd door
NCOI Learning

Inschrijven