Terug naar het overzicht

On-Campus Practicum | Fiscaal misbruik in de successieplanning

Betalend

Beschrijving


On-Campus Practicum | Fiscaal misbruik in de successieplanning

Share

Inschrijven :  13/01/23 (Antwerpen) - 20/01/23 (Gent) - 27/01/23 (Hasselt)

 • Deelnameprijs: 275 EUR + BTW
 • Permanente vorming: in aanvraag ITAA - OVB - BIV (in aanvraag):  4u
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 25 december 2022 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent : Mtr. Dirk DE GROOT (Moore Law)
 • Locaties
  • HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
  • HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
  • VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Sinds 2012 kan de Vlaamse Belastingadministratie een fiscaal misbruik inroepen en een rechtshandeling zwaarder belasten wanneer u ontoereikende niet-fiscale motieven kan opwerpen bij de planning van een vermogensoverdracht.

Maar wat is de precieze inhoud en reikwijdte van deze antimisbruikbepaling, hoe kan de fiscus fiscaal misbruik aantonen, en welke niet-fiscale motieven kunnen overeind blijven bij de toepassing van de courante planningstechnieken?

Dit zaalseminarie wordt opgevat als een practicum, en biedt gelegenheid voor interactie en vraagstelling.

Programma

In dit seminarie bespreekt Dirk De Groot, partner bij Moore Law, de toepassing van de antimisbruikbepaling in de successieplanning.

Met zijn academische achtergrond en een jarenlange praktijkervaring combineert Dirk een accurate praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie toegankelijk te maken.

Aan de hand van concrete praktijkgevallen wordt eerst onderzocht hoe de misbruikbepaling is opgebouwd, en welke gevolgen dit heeft voor de toepassing ervan in het algemeen. Recente rechtspraak leert dat de wetgever precieze spelregels heeft ingevoerd, die nauwgezet nageleefd moeten worden, ook door de fiscus!

Dit (wat meer theoretische kader) is nodig om de concrete technieken te kunnen beoordelen in het licht van de misbruikbepaling.

Vervolgens bespreekt de docent  hoe de Vlaamse Belastingadministratie invulling geeft aan de antimisbruikbepaling, en welke niet-fiscale motieven een vermeend fiscaal misbruik kunnen weerleggen. Voldoende aandacht wordt besteed aan het concept “eenheid van opzet”.

Met een kritisch oog overloopt de docent nadien verschillende beslissingen van Vlabel, en toetst hij verschillende successieplanningstechnieken aan de antimisbruikbepaling. Relevante rechtspraak en standpunten van de administratie kunnen in deze als leidraad dienen om successieplanningen niet te laten stranden in fiscaal misbruik.

Concreet komen tijdens de bespreking onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inbreng in huwgemeenschap gevolgd door schenking;
 • Toebedeling van de gehele huwgemeenschap aan één echtgenoot, bij leven ;
 • Verdeling van de huwgemeenschap, gevolgd door schenking aan echtgenoot, bij leven ;
 • Gebruik van controlestructuren na schenking (maatschap, beheersvolmacht);
 • De aanwasovereenkomst en het kanscontract ;
 • Huwelijkscontract met verblijvingsbeding voor onverdeelde goederen ;

Tijdens het zaalseminarie wordt ruimte gelaten voor vraagstelling en discussie.

Docent

Dirk DE GROOT is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld.

Hij was vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting (die thans niet meer samenkomt).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De antimisbruikbepaling en de wettelijke criteria voor de toepassing ervan
 • De toetsing van de verschillende planningstechnieken aan de antimisbruikbepaling, relevante rechtspraak en beslissingen & standpunten van Vlabel terzake

Deelnameprijs

275 EUR + BTW

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 25 december 2022
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587.

Eendaags
Erkende uren 3
Taal Nederlands
Lesgever(s) Dirk DE GROOT
Interessant voor Bemiddelaar
Periode 23/06/2023

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
23/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 100 Inloggen

Datum

23/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

Inschrijven

Inloggen
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven