Terug naar het overzicht

Barsten en scheuren in mede-eigendom

Betalend

Beschrijving


Barsten en scheuren in mede-eigendom (3u)

In de opleiding 'Barsten en scheuren' worden basisbegrippen uit de (bouw)fysica en de bouwkunde toegelicht die je als syndicus onder de knie moet hebben. Dat gebeurt op een bevattelijke manier en aan de hand van praktische voorbeelden.

Je leert schadebeelden evalueren en herkennen en deze vertalen naar de juiste terminologie zodat vakmensen gericht op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

Begrippen die aan bod komen, zijn o.a.

  • de draagkracht van funderingen,
  • de verschillende bouwmethoden,
  • eigenschappen van bouwmaterialen en hoe scheuren en barsten daarop inwerken (krimp en uitzetting, zetting van de ondergrond, trillingen, …),
  • mogelijke oorzaken voor scheurvorming: het verschijnsel trillingen en andere mogelijke oorzaken,
  • analyse van het schadebeeld met het oog op ontdekken van mogelijke schadeoorzaak (werkend bouwfysische verschijnsel).

Na deze opleiding zal je experten op een meer deskundige manier te woord kunnen staan en hun boodschap met kennis van zaken kunnen overbrengen bij de VME’s.

Volg ook de opleiding over ‘Vocht(schade)’

Eendaags
Erkende uren 3
Taal Nederlands
Lesgever(s) Bart Craeye
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 27/06/2023

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
27/06/2023
14:00 - 17:00 Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem 15 Inloggen

Datum

27/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

Vrije plaatsen

15

Inschrijven

Inloggen
VIVO

Georganiseerd door
VIVO

Inschrijven