Terug naar het overzicht

Alternatieve woonvormen en meegroeiwonen in 2023

Betalend

Beschrijving


Alternatieve woonvormen en meegroeiwonen in 2023 (3u)

Ruimte wordt steeds schaarser en duurder. Daarom kijkt de markt steeds meer richting alternatieve woonvormen en vormen van collectief wonen. Van het delen van tuinen tot ook effectief coöperatief wonen, waarbij heel wat kosten kunnen worden gedeeld. Maar ook wordt de roep naar contact groter. Binnen het toekomstige model van verdicht wonen, kan collectief wonen een meerwaarde zijn. 1+1=3!

Een andere trend die zich in dat kader manifesteert, is dan weer flexibel bouwen en wonen, Design for All. Zorgeloos in je woning kunnen blijven wonen, is een basisbekommernis van vele eigenaars. Mits een goede voorbereiding en een inventief plan met een aantal weldoordachte ingrepen kunnen eigenaars hun woning flexibel aanpassen aan hun noden: jonge gezinnen die kinderen krijgen, oudere gezinnen waarvan kinderen het huis verlaten, zo weinig mogelijk trappen moeten doen bij verlies aan mobiliteit,... En daardoor hoeven ze zelf ook niet te verhuizen in een andere gezinssituatie.

We gaan in op deze 2 trends die sterk aan populariteit winnen, maar nog niet altijd heel gekend zijn in de vastgoedsector.

In deze eerste kennismaking komen o.a. aan bod:

Alternatieve woonvormen en collectief wonen:

  • Welke vormen van collectief wonen bestaan er?
  • Waarin kan een graad van collectiviteit een meerwaarde zijn?
  • Waarvoor staan begrippen als co-housing, hospitawonen, community landtrust, …?
  • Welke bijkomende diensten kunnen onderdeel uitmaken van collectief wonen: uitleendiensten, delen van tuinen, …. Meegroeiwonen binnen je woning:
  • Waarom denk je als (jonge) toekomstige eigenaar best nu reeds na over het zorgeloos wonen van morgen? 
  • Hoe kan een reguliere woning flexibel opgevat en uitgewerkt worden?
  • Met welke, vaak kleine ingrepen kan een woning worden voorbereid voor nieuwe, soms plotse behoeften van de eigenaars?
Eendaags
Erkende uren 3
Taal Nederlands
Lesgever(s) Kurt Herregodts
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 17/10/2023

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
17/10/2023
14:00 - 17:00 Accent Business Park - Kwadestraat 149b, 8800 Roeselare 61/65 Inloggen

Datum

17/10/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Accent Business Park - Kwadestraat 149b, 8800 Roeselare

Vrije plaatsen

61/65

Inschrijven

Inloggen
VIVO

Georganiseerd door
VIVO

Inschrijven