Terug naar het overzicht

50 jaar Wet Breyne. Een overzicht aan de hand van rechtspraak (webinar on demand)

Betalend

Beschrijving


De Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, beter gekend als de Wet Breyne, vindt haar ontstaansreden in de malafide praktijken van een aantal bouwpromotoren in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De rechtstreekse aanleiding voor het wetgevende initiatief dat leidde tot deze wet, was trouwens het faillissement van een grote bouwpromotor in 1970 met meer dan duizend gedupeerde kopers.De Wet Breyne beoogt dus de bescherming van de particuliere koper of opdrachtgever die een overeenkomst sluit met een bouwpromotor of aannemer met betrekking tot een te bouwen of in aanbouw zijnde woongelegenheid.Vrij snel werd vastgesteld dat de oorspronkelijke tekst van de Wet Breyne een aantal leemten en onvolkomenheden bevatte. Dit leidde tot de wet van 3 mei 1993, die een betere bescherming en een grotere rechtszekerheid waarborgt door een aantal verbeteringen aan te brengen aan de Wet Breyne, met name de verruiming van het toepassingsgebied, de regeling van de studieovereenkomsten, een versterking van de informatieplicht, de uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de notaris en de tussenkomst van de architect.Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van het standpunt van recente rechtspraak en rechtsleer inzake 12 knelpunten die zich kunnen stellen bij deze Wet Breyne en waarvan elke practicus in deze materie terdege op de hoogte zou moeten zijn.

Eendaags
Erkende uren 2
Taal Nederlands
Lesgever(s) Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 08/12/2022 - 31/12/2022

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
08/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
15/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
22/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
31/12/2022
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen

Datum

08/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

15/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

22/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

31/12/2022

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven