BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Gratis BIV-vorming volgen? Dit zijn de voorwaarden

Gratis BIV-vorming volgen? Dit zijn de voorwaarden

Toepassingsgebied: federaal
Aangemaakt op: 18/07/2018
Laatste update: 28/01/2021

Dat de gratis BIV-vormingen populair zijn, is gekend. Ondanks de duizenden zitjes die we elk jaar gratis aanbieden, blijft het zaak om er snel bij te zijn als de inschrijvingen opengaan. We stellen het jaarlijks aanbod nooit in één keer open. Drie à vier keer per jaar stellen we een beperkt aanbod open. We informeren hierover altijd voorafgaandelijk via de BIV-mail.

Je moet voldoen aan al de voorwaarden om te kunnen inschrijven en om ingeschreven te blijven voor een gratis BIV-vorming. 

De voorwaarden voor het volgen van gratis BIV-vorming:
  • Je bent in orde met de betaling van je BIV-bijdrage;
  • Je bent het voorbije jaar niet ongemeld afwezig geweest voor een gratis BIV-vorming.

 

Toelichting bij de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op BIV-vorming. Je zal steeds vormingen van andere verstrekkers kunnen volgen, ook als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden.

In orde zijn met de bijdrage

Wie zijn bijdrage tijdig betaalt, blijft de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven voor gratis BIV-vormingen.

Geen ongemelde afwezigheden

We vragen dat je tijdig afmeldt als je niet aanwezig kan zijn. Zo kunnen we tijdig de plek aanbieden aan een concullega. 

Dat betekent concreet: ofwel ben je aanwezig, ofwel verwachten we tijdig een afmelding via je BIV-account. Enkel in geval van overmacht, door jou zelf aan te tonen, kan hiervan afgeweken worden. Meld je niet of niet tijdig af, dan word je geregistreerd als "ongemeld afwezig". Daardoor worden meteen ook je inschrijvingen voor gratis BIV-vormingen die in de toekomst plaatsvinden, geannuleerd. Als dat gebeurt, ontvang je een e-mail om je hiervan op de hoogte te brengen.

Persoonlijke stand van zaken

Onder de informatieve beschrijving van de vorming, vind je een blok "voorwaarden voor inschrijven". Daar zie je jouw persoonlijke stand van zaken wat betreft de voorwaarden. Als je drie vinkjes ziet, zoals in de afbeelding hieronder, kan je inschrijven voor een lesmoment naar keuze.

Waarom zijn er voorwaarden?

Vroeger kon je vrijblijvend inschrijven voor BIV-vormingen en was er geen gevolg verbonden aan een afwezigheid. Dat systeem, zo bleek uit analyse van de cijfers, was omwille van de vele ongemelde afwezigheden niet langer houdbaar. Stoeltjes bleven leeg terwijl andere vastgoedmakelaars tegen een bordje "volzet" aankeken als ze zich wilden inschrijven. Een makelaar die zich inschrijft voor een gratis vorming en die zijn afwezigheid niet tijdig meldt, neemt immers onnodig de plek in van een collega-makelaar die de vorming wél had willen bijwonen. Het is dus weinig collegiaal om een gratis stoeltje te reserveren om het vervolgens leeg te laten. Bovendien, zoals we allemaal weten, bestaat “gratis” niet. Het BIV betaalt deze gratis plaatsen met middelen uit de BIV-bijdrages, net omdat we het vormingsaspect voor onze leden belangrijk vinden. We ontvangen sowieso de factuur voor een niet tijdig afgemelde aanwezigheid. Een plek die niet, of niet meer tijdig, ingevuld wordt, is een verloren kans. Enkele vastgoedmakelaars slaagden er zelfs in om meer dan 10 keer ongemeld afwezig te zijn. Daarom grepen we in.

Was dit artikel nuttig?