BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

De verschillende soorten vorming

De verschillende soorten vorming

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 07/11/2019

Als vastgoedmakelaar heb je heel wat mogelijkheden om aan je vormingsplicht te voldoen. Je kan opteren om deel te nemen aan een gratis vormingssessie via het BIV, je krijgt voor een breed spectrum aan erkende vormingen een aanwezigheidsattest dat voor een vooraf gekend aantal vormingsuren meetelt en er zijn e-learningcursussen die je op je eigen tempo thuis kunt doorlopen. Daarnaast staat het je uiteraard vrij om ook een vorming te volgen buiten het erkend vormingsaanbod.

Het vormingsaanbod toont je alle BIV-vormingen en erkende vormingen. Hier vind je alle e-learningcursussen.

BIV-vorming

Omdat we vorming zo belangrijk vinden zorgen we jaarlijks voor een duwtje in de rug op dit vlak door het aanbieden van een aantal gratis vormingen voor onze leden.

Je vindt ze terug tussen het erkend vormingsaanbod met het etiket "BIV-vorming". Deze vormingen worden georganiseerd door een externe partner. Ze tellen uiteraard altijd mee voor je te behalen vormingsuren.

Iedere vastgoedmakelaar mag BIV-vorming volgen, behalve wie niet voldoet aan de voorwaarden.

 

Schreef je je in voor een gratis BIV-vorming maar stel je vast dat je toch niet kan komen, meldt je dan tijdig (minstens 48u op voorhand) af via info@biv-vorming.be.

Erkende vormingen

Enkel de vormingen die je in ons vormingsaanbod terugvindt, zijn voorafgaandelijk erkend. Dat betekent dat je na je aanwezigheid zeker een vormingsattest krijgt.

Online gevolgde e-learningscursussen van het BIV tellen voor maximum 2 uur mee in je totaal jaarlijks pakket van permanente vorming.

Volg je een vorming die niet voorafgaandelijk erkend is, dan moet je, als de Uitvoerende Kamer daarom verzoekt, bewijzen kunnen voorleggen over de onderwerpen en over de bestede tijd aan deze vormingen. De Uitvoerende Kamer zal dan oordelen of deze al dan niet meetellen als permanente vorming.

 

Het is niet mogelijk om zelf aanwezigheidsattesten van gevolgde vormingen toe te (laten) voegen aan je persoonlijke account op biv.be. Het heeft dus geen zin om dergelijke attesten te bezorgen. Je houdt deze desgevallend zelf bij en bezorgt ze ons enkel op vraag.

E-learning

De e-learningcursussen zijn gratis voor alle erkende vastgoedmakelaars. Je vindt deze cursussen in je account onder ‘e-learning’. Op deze manier kan je gewoon van thuis uit de cursussen doornemen en oefeningen maken. E-learning wordt voor maximum 2 uur per jaar in rekening genomen als permanente vorming (en dit ongeacht op hoeveel kolommen van het tableau je bent ingeschreven).

Niet-erkende vormingen

Niet-erkende vormingen zijn alle andere vormingen, trainingen, coachingsessies, enzoverder waarvoor er geen voorafgaandelijke erkenning voor een bepaald aantal vormingsuren werd toegekend. Hier geldt dat je uiteraard vrij bent om je in te schrijven voor eender welke vorming, maar dat deze uren niet meetellen tot de Uitvoerende Kamer het tegendeel beslist.

De Uitvoerende Kamer beslist hierover niet voorafgaandelijk of op vraag, maar enkel wanneer zij zelf nagaan of u voldeed aan uw vormingsverplichting. Enkel dan bezorgt u ons de aanwezigheidsattesten van deze vormingen.

Was dit artikel nuttig?