Conformiteit van de woning, verplichtingen voor de verhuurder

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 12/05/2022

Het conformiteitsattest is niet algemeen verplicht. Het verhuurde pand moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. De aanwezigheid van een conformiteitsattest als geldt als vermoeden van de naleving aan deze verplichting.

Wanneer de verhuurder de huur opzegt wegens grondige renovatiewerken moet hij na de beëindiging van de werken wel een conformiteitsattest aanvragen. Een conformiteitsattest moet ook verplicht worden aangevraagd wanneer tijdens een renovatiehuurovereenkomst het gehuurde goed veiligheids- of gezondheidsrisico’s heeft die in overeenstemming worden gebracht met de vereisten.

De verhuurder moet het verhuurde goed overhandigen en onderhouden in een toestand die overeenstemt met de bepalingen van artikel 4 van de Huisvestingscode, dat wil zeggen dat het moet beantwoorden aan de elementaire vereisten rond veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Deze normen worden nageleefd als de woning voldoet aan de volgende vereisten:

 1. de verplichte elementaire veiligheid, die minimale normen omvat met betrekking tot de stabiliteit van het gebouw, de elektriciteit, het gas en de verwarming;
 2. de verplichte elementaire gezondheid, die minimale normen omvat met betrekking tot de vochtigheid, de giftigheid van de materialen, de parasieten, de verlichting, de verluchting, de riolering, alsook de vorm van het gebouw inzake minimale oppervlakte, hoogte van de vertrekken en toegang tot de woning;
 3. de verplichte elementaire uitrusting, die minimale normen omvat met betrekking tot het koud water, het warm water, de sanitaire installaties, de elektrische installatie, de verwarming, alsook de vereiste vooruitrusting waarop uitrustingen aangesloten kunnen worden om te koken.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de normen inzake brandveiligheid en aan de akoestische normen die door andere reglementeringen worden opgelegd.

De verhuurde woning moet voldoen aan de eisen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid omschreven in artikel 3 tot 4bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

Het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen bepaalt de minimumcriteria voor de gezondheid in woningen, met betrekking tot:

 1. de stabiliteit;
 2. de dichtheid voor wind en water;
 3. de elektriciteits- en gasinstallaties;
 4. de ventilatie;
 5. de natuurlijke verlichting;
 6. de sanitaire uitrusting en de verwarmingsinstallatie;
 7. de structuur en afmetingen van de woning, onder andere in verhouding tot de samenstelling van het gezin dat er woont;
 8. de doorgangen op het gelijkvloers en de trappen.
Was dit artikel nuttig?