CBI VAS S8: Hervorming woonkwaliteitsnormen (2021) en conformiteitsattest: impact op verkoop en verhuur

Organisator: VIVES Kortrijk Business School
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Op 29 maart 2019 werd het Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Dit Decreet vormt na de goedkeuring van het Vlaams Huurdecreet een tweede grote wijziging op het vlak van de woonkwaliteitsnormen in Vlaanderen.

In dit seminarie biedt Meester Jeffrey Declercq een overzicht van de problematiek van de woonkwaliteitsnormen in het Vlaamse huur- en kooprecht, met een bijzondere aandacht voor de impact van het technisch verslag op de rechtsgeldigheid van de huurovereenkomst.

Uiteraard besteedt hij bijzondere aandacht aan de recente wijzigingen van de woonkwaliteitsnormen. Zo zijn er onder andere vanaf 1 januari 2021 drie mogelijke categorieën van gebreken in plaats van het huidige systeem van strafpunten. U kunt de wijzigingen in begrijpelijke taal verwachten in dit seminarie. Zo moet u alvast de 134 bladzijdes van het decreet niet zelf uitpluizen.

www.kortrijkbusinessschool.be - 65 euro

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
23/04/2020 in KORTRIJK 14:00 - 17:00 60
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: 52.07
Adres: Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Jeffrey Declercq