Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  15 januari 2021
  Uitvoerende Kamer
  3840 (T11774)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou na de totstandkoming van de koop van een onroerend goed hebben nagelaten tijdig een ontwerpcompromis over te maken aan de kopers teneinde hen in staat te stellen dit voor te leggen aan de bancaire instelling met het oog op het bekomen van een lening, in de wetenschap dat het bekomen van een lening een essentiële voorwaarde van de koop uitmaakte, en op deze wijze de afwikkeling van de verkoop te hebben bemoeilijkt. Sanctie: waarschuwing.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  15 januari 2021
  Uitvoerende Kamer
  3838 (T11691)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij, nadat de koop van een onroerend goed was gesloten, dit op vraag van de opdrachtgevers verder te koop werd aangeboden. Met als gevolg dat er een optie aan andere kandidaat-kopers werd verleend. De leden van de U.K. stellen dat enige formele ontbinding van de koop compleet ontbreekt. Sanctie: een berisping, met als bijkomende sanctie het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren specifiek aangaande verkoop/verbintenissenrecht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Wettelijkheid opdracht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  11 december 2020
  Uitvoerende Kamer
  3817 (T11103)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou diverse bedragen te hebben ontvreemd van de rekening van een VME. Hij liet na gevolg te geven aan de maandelijkse afbetalingen waartoe hij conform het vonnis van het Vredegerecht verplicht werd. Bovendien werd te weinig aandacht besteed aan de permanente vorming. Ter zitting verscheen niemand. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Eer en waardigheid
  Vormingsverplichting
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  11 december 2020
  Uitvoerende Kamer
  3816 (T11612)
  Samenvatting: 

  Twee aangeklaagde vastgoedmakelaars zouden in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten kandidaat-kopers voorafgaandelijk aan het uitbrengen van een bod correct te informeren omtrent het bestaan van een erfdienstbaarheid op het onroerend goed. Eén aangeklaagde meldt dat dit wel werd vermeld op de facebookpagina van de opdrachtgever. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een enkele vermelding van dit essentieel gegeven op een facebook-pagina niet afdoende is. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Blâme
  08 december 2020
  Chambre d'Appel
  CdA 1181
  Samenvatting: 

  Syndic – inertie – neutralité -  conflit d’intérêt – régisseur – clés - indemnité de rupture - droit de rétention – exception d’inexécution

  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Vermijden belangenconflicten
  Syndicus: neutraliteit bij geschillen
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
  Teruggave documenten aan opdrachtgever
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1769
  Samenvatting: 

  Syndic – détournement – faux et usage de faux – défaut de tenue d’AG – non-collaboration avec l’Institut – convocation avec délai raccourci – publication de la décision - exécution provisoire de la radiation  - devoirs d’information, de probité, de dignité, de diligence, de délicatesse, de sincérité, de confraternité et de déférence envers les organes de l’IPI – non-respect des articles 1, 28, 44, 68, 69, 77, 78, 79 et 85 du nouveau Code de déontologie

  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1671
  Samenvatting: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – condamnation pénale – violation de l’article 491 du Code pénal – abus de confinace – application de l’article 17 de la loi du 11/02/2013 organisant la profession d’agent immobilier  (radiation d’office) – réorganisation judiciaire – mensonge – baux – fausses mentions quant à l’identité du bailleur

  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1657
  Samenvatting: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – faux en écriture – infraction pénale – déficit de formation

  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1634
  Samenvatting: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – utilisation d’un autre numéro IPI – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non collaboration à l’instruction disciplinaire – antécédents disciplinaires – violation des articles 1, 4, 22, 23 et 44 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006.

  Artikels: 
  Collegialiteit
  Controle en toezicht kantoor (personeel)
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Samenwerking niet-erkende / naamlening
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1632
  Samenvatting: 

  Syndic – inertie – manque de diligence – non-convocation d’assemblée générale dans les délais – pas de contrat en cours – déficit de formation professionnelle – antécédents disciplinaires – violation des articles 1, 8, 14, 17, 20, 23, 27, 36, et 78 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006)

  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Veiligheid goederen – goede huisvader
  Verbod uitoefening zonder opdracht
  Vermeldingen op documenten en website
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1630
  Samenvatting: 

  Syndic – mandat sans contrat – inertie -  comptabilité non conforme – non-convocation d’AG – non-transmission des documents de l’ACP à votre successeur dans le délai légal de 30 jours – non-collaboration à l’instruction disciplinaire – défaut de formation – violation des articles 1, 8, 12, 15, 16, 17, 27, 36, 44, 70, 71, 78 et 80 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006. 

  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Opzeg opdracht – uitoefening tot einde
  Teruggave documenten aan opdrachtgever
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1626
  Samenvatting: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – maître de stage – manque de supervision – garanties locatives non restituées – documents disparus – honoraires détournés par la stagiaire – mauvaise utilisation du compte de tiers – violation des articles 1, 3, 4, 28, 29, 30 et 67 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27/09/2006, remplacé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018 (M.B. 31/10/2018) 

  Artikels: 
  Controle en toezicht kantoor (personeel)
  Deontologische verantwoordelijkheid – persoonlijk en voor derden (personeel)
  Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Derdenrekening
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1618
  Samenvatting: 

  Syndic – inertie – absence de réponse aux copropriétaires – charges impayées – non collaboration à l’instruction disciplinaire de la plainte – violation des articles 1, 14, 44, 72 et 78 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006

  Artikels: 
  Beheerder: advies aan opdrachtgever ivm af te sluiten verzekeringen
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
  Veiligheid goederen – goede huisvader
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1617
  Samenvatting: 

  Syndic – retraits en espèce du compte de la copropriété – non-collaboration avec l’Institut – prélèvements des honoraires après la fin du contrat

  Artikels: 
  Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Ereloon enkel van opdrachtgever/collega
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  08 oktober 2020
  Chambre Exécutive
  DD1603
  Samenvatting: 

  Courtier – agent immobilier intermédiaire – garanties locatives perçues sur le compte privé – fausses informations données aux consommateurs – détournements – dénigrement d’un confrère – absence de collaboration avec l’Institut – manquements aux articles 1, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 44 et 67 du Code de déontologie de 2006 et à la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier

  Artikels: 
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
  Collegialiteit
  Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Derdenrekening

Pagina's