Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1834
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – défaut de formation – violation des articles 1 et 37 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018, entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018) et des articles 1 et 36 de l’ancien Code de déontologie (approuvé par AR du 27/09/2006, M.B. du 18/10/2006). 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1823
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – non-paiement cotisation IPI -  frais de rappel – frais d’huissier – défaut de formation – violation de l’article 7, § 4 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007 et les articles 1, 36 et 44 du Code de déontologie approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018)  et les articles 1, 37 et 44 du Code de Déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018)  

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1816
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – absence de compte de tiers – utilisation d’argent liquide – non supervision d’agence – honoraires hors TVA – honoraires par différence - conventions non conformes – absence de PEB – absence de collaboration avec l’IPI - devoirs de probité, de diligence, d’information, de loyauté, de délicatesse, de dignité et déférence à l’égard de l’Institut – violation des articles 1, 3, 4, 8, 12, 20, 21, 28, 29, 44 et 65 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018), des articles 1, 3, 4, 8, 12, 20, 21, 29, 30, 44, 45 et 65 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018), de l’article 2 de l’A.R. du 12/01/2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers et de l’article VI.4. du Livre VI du Code de droit économique.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1813
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – défaut de paiement des cotisations IPI – sommation – frais d’huissier et de rappels – défaut de formation -  violation de l’article 7, § 4 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007 et les articles 1, 36 et 44 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018) devenus les articles 1, 37 et 44 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018).

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1809
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – défaut de formation et de diligence – maître de stage - violation des articles 1 et 37 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018) ; 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1803
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – non exécution du contrat de courtage – absence de publicité – conflit d’intérêt – défaut de formation – défaut de loyauté envers son client – violation des articles 1, 8, 46, 47 et 67 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018), de l’article 36 de l’ancien Code de déontologie et de l’article 2,10° de l’arrêté royal du 12/01/2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers. 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1801
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – collaboration tiers non agréé - concurrence déloyale – non supervision d’agence – mauvaise utilisation du compte tiers – rétention d’acompte - défaut de formation – violation des articles 1, 3, 4, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 37 et 66 du nouveau Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018, M.B. 31/10/2018) et de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier ayant pour objet les articles 29, 66 et 68 du Code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1796
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – syndic – défaut de formation – devoirs de diligence et de formation -violation des articles 1et 37 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018)

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1794
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – non-paiement de la cotisation annuelle- absence de compte de tiers - défaut de formation – absence de collaboration à l’instruction disciplinaire- devoirs de diligence et de formation - violation de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007, des articles 1, 28, 36, 44, 67 et 69 du Code de Déontologie (approuvé par AR du 27/09/2006, M.B. du 18/10/2006) et des articles 1, 29, 37, 44, 66 et 66 du nouveau Code de déontologie, A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018, ainsi que la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier ; 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1767
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – collaboration tiers non agréé- concurrence déloyale – défaut de formation - devoirs d’information, de probité, de dignité, de confraternité, d’honorabilité et de loyauté– non-respect des articles 1, 22, 23, 24 et 37 du nouveau Code de déontologie

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1765
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire (stagiaire) - faux et usage de faux – devoirs de loyauté, de dignité, de diligence, de délicatesse, de confraternité et de respect de l’Institut et de ses organes– non-respect des articles 1 et 23 du nouveau Code de déontologie, et de l’article 20  du règlement de stage

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1758
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – régisseur – absence de décompte – retard dans la remise des documents à la cliente à l’issue du contrat – absence de compte de tiers - défaut de formation – absence de collaboration à l’instruction disciplinaire – violation des articles 1, 16, 29, 37, 44, 68 et 69 du nouveau Code de déontologie ainsi que la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  02 juli 2021
  Uitvoerende Kamer
  3978 (T11756)
  Samenvatting: 

  Een vastgoedmakelaar-beheerder wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij onder andere in het kader van het beheer van een onroerend goed nagelaten zou hebben het nodige te doen om het goed te laten voldoen aan de heersende woningkwaliteitsnormen. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 80 uren.

  Aard klacht: 
  Rentmeesterschap
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Beheerder: advies aan opdrachtgever
  Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  04 juni 2021
  Uitvoerende Kamer
  3959 (T11791)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde schreef gelden van de derdenrekening op naam van haar kantoor over naar de rekening op naam een bvba met de vermelding ‘voor even’, zonder dat duidelijk is waar de overgeschreven bedragen op slaan, zonder dat duidelijk is of het om bedragen gaat die conform instructie van de opdrachtgever of een betrokken partij of gerechtelijke beslissing mocht overgeschreven worden, zonder dat duidelijk is of het om voorschotten of waarborgen ging en zonder dat aangeklaagde kon aantonen dat dit om commissiegelden zou gaan waarvoor correct gefactureerd werd. Sanctie: schrapping.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  09 april 2021
  Uitvoerende Kamer
  3901 (T11974)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou in het kader van het beheer van een Vereniging van Mede-eigenaars hebben toegelaten dat een medezaakvoerster van het syndicuskantoor tijdens de Algemene Vergadering aanwezig was en enerzijds de rol van secretaris van de Algemene Vergadering op zich nam en anderzijds via volmacht namens enkele mede-eigenaars aanwezig was en meestemde omtrent diverse punten die het syndicuskantoor aanbelangen, wat een belangenconflict inhoudt. Sanctie: een waarschuwing.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Vermijden belangenconflicten
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek

Pagina's