Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1813
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – défaut de paiement des cotisations IPI – sommation – frais d’huissier et de rappels – défaut de formation -  violation de l’article 7, § 4 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007 et les articles 1, 36 et 44 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018) devenus les articles 1, 37 et 44 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018).

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1809
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – défaut de formation et de diligence – maître de stage - violation des articles 1 et 37 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018) ; 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1803
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – non exécution du contrat de courtage – absence de publicité – conflit d’intérêt – défaut de formation – défaut de loyauté envers son client – violation des articles 1, 8, 46, 47 et 67 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018), de l’article 36 de l’ancien Code de déontologie et de l’article 2,10° de l’arrêté royal du 12/01/2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers. 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1801
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – collaboration tiers non agréé - concurrence déloyale – non supervision d’agence – mauvaise utilisation du compte tiers – rétention d’acompte - défaut de formation – violation des articles 1, 3, 4, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 37 et 66 du nouveau Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018, M.B. 31/10/2018) et de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier ayant pour objet les articles 29, 66 et 68 du Code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1796
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – syndic – défaut de formation – devoirs de diligence et de formation -violation des articles 1et 37 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018)

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1794
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – non-paiement de la cotisation annuelle- absence de compte de tiers - défaut de formation – absence de collaboration à l’instruction disciplinaire- devoirs de diligence et de formation - violation de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007, des articles 1, 28, 36, 44, 67 et 69 du Code de Déontologie (approuvé par AR du 27/09/2006, M.B. du 18/10/2006) et des articles 1, 29, 37, 44, 66 et 66 du nouveau Code de déontologie, A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018, ainsi que la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier ; 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1767
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – collaboration tiers non agréé- concurrence déloyale – défaut de formation - devoirs d’information, de probité, de dignité, de confraternité, d’honorabilité et de loyauté– non-respect des articles 1, 22, 23, 24 et 37 du nouveau Code de déontologie

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1765
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire (stagiaire) - faux et usage de faux – devoirs de loyauté, de dignité, de diligence, de délicatesse, de confraternité et de respect de l’Institut et de ses organes– non-respect des articles 1 et 23 du nouveau Code de déontologie, et de l’article 20  du règlement de stage

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  12 oktober 2021
  Chambre Exécutive
  DD1758
  Samenvatting: 

  Agent immobilier intermédiaire – régisseur – absence de décompte – retard dans la remise des documents à la cliente à l’issue du contrat – absence de compte de tiers - défaut de formation – absence de collaboration à l’instruction disciplinaire – violation des articles 1, 16, 29, 37, 44, 68 et 69 du nouveau Code de déontologie ainsi que la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier 

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  08 oktober 2021
  Uitvoerende Kamer
  4043 (T12787)
  Samenvatting: 
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  01 oktober 2021
  Uitvoerende Kamer
  4024 (T12399)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde syndicus wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen omdat hij in het kader van het beheer van verschillende Verenigingen van Mede-eigenaars een ontoereikend juridisch, administratief, financieel en technisch beheer voerde, naliet algemene vergaderingen te organiseren en dossiers over te dragen aan de opvolger. Dit met als bijkomende omstandigheid dat hij reeds voor gelijkaardige inbreuken werd veroordeeld door de Uitvoerende Kamer. Aangeklaagde syndicus verschijnt niet ter zitting. De leden achten het noodzakelijk dat de zwaarst mogelijke sanctie, een schrapping van het tableau van vastgoedmakelaars wordt uitgesproken.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Syndicus - financieel beh.
  Syndicus - technisch beh.
  Eer en waardigheid
  Medewerking tuchtonderzoek
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing met uitstel
  03 september 2021
  Uitvoerende Kamer
  4021 (T11316)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 onvoldoende aandacht besteed aan zijn permanente vorming. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel op voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

  Aard klacht: 
  Vormingsverplichting
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Permanente vorming
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  20 augustus 2021
  Uitvoerende Kamer
  3988 (T10603)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde werd opgeroepen met oog op de mogelijkheid tot het voeren van verweer aangaande de niet-naleving van een eerdere tuchtbeslissing die aangeklaagde hield tot het volgen van opleidingen gedurende 38 uren. Uit de gegevens blijkt dat in het jaar 2020 11 ½ uur opleiding werd gevolgd, waardoor geenszins voldaan werd aan de haar opgelegde tuchtbeslissing. Bij gebreke aan verweer is er ook geen enkel argument hiertoe voorradig. Derhalve valt aangeklaagde de eerder met uitstel uitgesproken 1 maand schorsing te beurt.

  Aard klacht: 
  Niet-naleving tuchtsanctie
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Geschorst bij wederinschrijving
  20 augustus 2021
  Uitvoerende Kamer
  4000 (T12288)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer, aangezien hij in het kader van de activiteiten van zijn bvba zou hebben samengewerkt met een niet-erkende vastgoedmakelaar. Aangeklaagde werd voor gelijkaardige feiten eerder gesanctioneerd. Ter zitting verschijnt niemand. De leden kunnen de aangereikte stukken en het gebrek aan ontkenning slechts op één wijze vatten en weerhouden de inbreuk ten laste van aangeklaagde. Sanctie: 6 maand schorsing.

  Aard klacht: 
  Samenwerking met niet-erkenden
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Controle en toezicht kantoor (personeel)
  Samenwerking niet-erkende / naamlening
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  20 augustus 2021
  Uitvoerende Kamer
  4003 (T12286)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed een bod hebben aanvaard in naam van de opdrachtgevers, zonder dat hij gemachtigd was de koop in naam en voor rekening van uw opdrachtgevers af te sluiten. Vervolgens zou hij de opdrachtgevers op ongeoorloofde wijze onder druk hebben gezet om het door hem aanvaarde bod te tekenen en een commissieloon te betalen. De leden van de Uitvoerende Kamer achtten de tenlastelegging bewezen, en leggen hem als sanctie een waarschuwing op.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Verbod uitoefening zonder opdracht
  Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien

Pagina's