Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  23 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2546 (T7171)
  Samenvatting: 

  In plaats van zelf actief inlichtingen te verzamelen, baseerde aangeklaagde zich op de informatie die hem werd verstrekt door de opdrachtgever. In de publiciteit wordt gesproken van een meergezinswoning daar waar slechts een eengezinswoning werd verkocht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  23 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2544 (T7006)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar lliet de bemiddelingsopdracht niet ondertekenen door alle mede-eigenaars. De opdracht kon ook onmogelijk exclusief worden uitgevoerd gezien reeds een andere makelaar met de verkoop van dit pand was belast (in het kader van een echtscheiding), de vastgoedmakelaar gebruikte bijgevolg een foutieve bemiddelingsopdracht.

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  23 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2548 (T7235)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde hanteert misleidende handelspraktijken door een prijsvergelijking te maken tussen zijn makelaarsloon en dat van de traditionele makelaar zonder alle relevante gegevens objectief te vermelden. Eveneens wordt gebruik gemaakt van misleidende reclame gezien men laat uitschijnen dat door aangeklaagde geleverde diensten dezelfde zijn dan die van de traditionele makelaars, maar dan aan een goedkoper tarief.

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Collegialiteit
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2531 (T7170)
  Samenvatting: 

  Een vastgoedmakelaar dient zich - naar aanleiding van een verkoop - te informeren over de stedenbouwkundige toestand van het pand teneinde potentiële kopers correcte informatie te kunnen verschaffen. Dit is een essentieel element van de informatieplicht. De vastgoedmakelaar in kwestie kwam te kort aan deze verplichting.

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2534 (T6071)
  Samenvatting: 

  De overeengekomen schriftelijke afspraak naar aanleiding van het niet doorgaan van een huurovereenkomst werd door de makelaar niet nageleefd.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verhuur
  Financiële verrichtingen
  Naamlening
  Vormingsverplichting
  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
  Derdenrekening
  Samenwerking niet-erkende / naamlening
  Permanente vorming
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2532 (T7132)
  Samenvatting: 

  De advertentie van het immokantoor bevat foutieve informatie gezien de makelaar naliet de stedenbouwkundige toestand van het goed te verifiëren (winkelpand werd aangeboden als appartement). Toen vervolgens de verkoop niet doorging werd het voorschot achtergehouden.

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Geschorst bij wederinschrijving
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2536 (T6687)
  Samenvatting: 

  In het kader van de verkoop van een handelszaak en overname van een handelsfonds dient een degelijk verkoopdossier te worden opgesteld. In casu liet de makelaar na een dergelijk dossier aan te leggen, tevens werd geen onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden van de kandidaat-koper (dit ondanks het feit dat deze reeds voorafgaandelijk het genot werd verschaft).

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Vastgoedmakelaar: controle handelingsbekwaamheid gegadigde
  Permanente vorming
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2541 (T7259)
  Samenvatting: 

  Wanneer een pand wordt aangeboden aan het publiek en een verkoop wordt opgestart, dient de makelaar te beschikken over een geschreven opdracht, die conform de wet is. Als jonge makelaar besteedde de beklaagde in kwestie te veel aandacht aan het commerciële aspect.

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  12 december 2014
  Uitvoerende Kamer
  2519 (T7265)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar beging een schending van de privacy door geen toestemming van een kandidaat koper te vragen wanneer diens gegevens worden opgenomen in een bestand en hem e-mails worden toegezonden.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  12 december 2014
  Uitvoerende Kamer
  2522 (T5134)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar kwam te kort in de informatie en opzoekingsplicht: de in de publiciteit meegedeelde informatie in verband met de oppervlakte van het onroerend goed was foutief. Bovendien was er sprake van miskenning van de wil van de opdrachtgever door het plaatsen van een reclamebord.

  Artikels: 
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Verbod uitoefening zonder opdracht
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  28 november 2014
  Uitvoerende Kamer
  2507 (T6674)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar voerde onvolledige publiciteit door vermelding van een foutief kadastraal inkomen en de foutieve mededeling dat klein beschrijf mogelijk was. Het verkoopdossier van de vastgoedmakelaar was onvolledig.

  Artikels: 
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  28 november 2014
  Uitvoerende Kamer
  2510 (T7148)
  Samenvatting: 

  De syndicus weigert het beheersdossier over te dragen aan de nieuw aangestelde syndicus (wegens niet betaling). Dit maakt echter een schending van de collegialiteit uit en belemmert het beheer van de mede-eigendom.

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Teruggave documenten aan opdrachtgever
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  28 november 2014
  Uitvoerende Kamer
  2508 (T7362)
  Samenvatting: 

  De makelaar dient een volledig verkoopsdossier samen te stellen - in casu werden voldoende inspanningen gedaan.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  26 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2489 (T6329)
  Samenvatting: 

  Syndicus organiseerd de algemene vergadering niet en maakt geen verslag op van de algemene vergadering. Syndicus verleent geen medewerking aan het tuchtonderzoek door het BIV.

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  05 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2476 (T6870)
  Samenvatting: 

  De syndicus verstuurde laattijdig de uitnodigen voor de algemene vergadering van mede-eigenaars (minder dan 15 dagen). De syndicus beantwoorde geen vragen van mede-eigenaars. De syndicus maakte geen verslag van de algemene vergadering van mede-eigenaars binnen de 30 dagen. De syndicus gaf geen antwoord op de brieven van zijn tuchtoverheid.

  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
  Meewerking aan het tuchtonderzoek

Pagina's