Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  04 oktober 2013
  Uitvoerende Kamer
  2346 (T6434)
  Samenvatting: 

  Tekoopstelling zonder schriftelijke opdracht (na verzoek tot schatting door eigenaar), eerste inbreuk.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Artikels: 
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2337 (T6470)
  Samenvatting: 

  Overtreding van de antiwitwaswetgeving: aanvaarden van een te grote som cash geld.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Financiële verrichtingen
  Artikels: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2334 (T6560)
  Samenvatting: 

  Compromis getekend na ontvangst van eer eerder (lager) bod.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2335 (T6422)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar zou zich onvoldoende gekweten hebben van zijn infoplicht, deze beschuldiging bleek onterecht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  18 september 2013
  Chambre d'Appel
  797 (D4501)
  Samenvatting: 

  Syndic d’immeuble – fonds non placés sur les comptes de la copropriété – placements
  financiers de sommes de la copropriété sur le compte bancaire d'une société dans laquelle le
  syndic exerce un mandat d’administrateur – risque financier encouru par la copropriété –
  manquement aux articles 1, 27 à 33, 69 et 78 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension avec sursis
  18 september 2013
  Chambre d'Appel
  799 (D4737)
  Samenvatting: 

  Collaboration entre agents immobiliers – non respect des accords de collaboration –
  manquement aux articles 1, 23, 24, 26, 27 et 30 du code de déontologie – sursis à l’exécution
  de la sanction disciplinaire (art. 19 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession
  d'agent immobilier).

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  02 augustus 2013
  Uitvoerende Kamer
  2309 (T6541)
  Samenvatting: 

  Misleidend adverteren – Onvoldoende vorming volgen.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Vormingsverplichting
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  02 augustus 2013
  Uitvoerende Kamer
  2311 (T5625)
  Samenvatting: 

  Als syndicus de Algemene Vergadering niet correct inlichten aangaande de vennootschap van waaruit men werkt.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Artikels: 
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Vermeldingen op documenten en website
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  04 juli 2013
  Uitvoerende Kamer
  2307 (T6446)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een geschreven opdracht, geen correct verkoopdossier samenstellen.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  28 juni 2013
  Uitvoerende Kamer
  2303 (T6282)
  Samenvatting: 

  Onrechtmatige toe-eigening van derdengelden.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  28 juni 2013
  Uitvoerende Kamer
  2302 (T6288)
  Samenvatting: 

  Een syndicus handelt correct als hij de uitbetaling door de verzekering niet doorstort naar een eigenaar omdat deze geen bewijs (factuur) kunnen voorleggen van het herstel van de schade.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  07 juni 2013
  Uitvoerende Kamer
  2295 (T6396)
  Samenvatting: 

  Als syndicus de VME niet correct vertegenwoordigen in rechte alsook zichzelf nog een (verschuldigde) som uitbetalen na afloop van zijn mandaat.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Syndicus - administratief beh.
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  17 mei 2013
  Uitvoerende Kamer
  2281 (T6348)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een geschreven opdracht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  17 mei 2013
  Uitvoerende Kamer
  2279 (T6433)
  Samenvatting: 

  Samenwerken met niet erkende derde, onvoldoende controle op bediende waardoor een voorschot niet correct werd doorgestort.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Samenwerking met niet-erkenden
  Financiële verrichtingen
  Toezicht kantoor en personeel
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 maart 2013
  Chambre Exécutive
  996 (D4647)
  Samenvatting: 

  Courtier – Exercice durant suspension – collaboration indépendant non agréé -
  manquement aux articles 1, 3 et 22 du code de déontologie.

Pagina's