Terug naar het overzicht

Vermoeden van vergunning: praktijkopleiding

Betalend

Beschrijving


Sommige gebouwen beschikken niet over een vergunning. Maar mogelijk kunnen zij wel genieten van het "vermoeden van vergunning" en/of kunnen zij als "vergund geacht" worden opgenomen in het vergunningenregister. Dit is belangrijk met het oog op de verkoop en met het oog op de bepaling van de waarde van het goed.

In deze opleiding behandelen we de verschillende aspecten van het vermoeden van vergunning. We bieden een antwoord op onder andere volgende vragen: 

  • Wat wordt bedoeld met het vermoeden van vergunning?
  • Voor welke constructies en functies kan men zich beroepen op het vermoeden van vergunning?
  • Welk bewijs moet men leveren om te kunnen genieten van het vermoeden van vergunning?
  • Hoe gebeurt de aanvraag voor opname in het vergunningenregister als ‘vermoed vergund’?
  • Wat is het belang en wat zijn de gevolgen van de opname in het vergunningenregister?
  • Welke rechtsbescherming geniet men bij afwijzing van het verzoek tot opname in het vergunningenregister?
  • We behandelen dit thema aan de hand van de huidige wetgeving en aan de hand van de recente rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We bieden inzicht aan de vastgoedprofessionals zodat zij het statuut van een goed beter kunnen inschatten en zodat zij hun cliënten hierover beter kunnen adviseren.

Deze topics worden op een zeer praktijkgerichte manier gebracht. Tijdens de lessen verwijst de docent ook naar praktijkcases en naar de actualiteit.

Over de docent

Reiner Tijs is sinds 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen. Hij is oprichtend vennoot van Forum Advocaten, een Antwerps multidisciplinair kantoor met een belangrijke focus op bouw- en stedenbouwrecht. Reiner heeft zich als advocaat toegelegd op de begeleiding van private en publieke actoren bij de realisatie en exploitatie van vastgoedprojecten (o.a. stadsontwikkelingsprojecten, verkavelingen, residentieel vastgoed, bedrijfsvastgoed, retail,…). Hij is auteur van diverse publicaties in het overheids- en omgevingsrecht. Zo schreef hij o.a. een standaardwerk over Ruimtelijke ordening in Vlaanderen (Politeia), over stedenbouwkundige verordeningen (die Keure) en over de motivering van omgevingsvergunningen (Politeia). Hij is al 20 jaar docent aan de hogeschool te Antwerpen waar hij o.a. de vakken Administratief recht en Omgevingsrecht doceert. Daarnaast gaf hij ook reeds tal van opleidingen en lezingen in zijn specialisatiedomein (o.a. over planning, vergunningen, onteigeningen,…).

Eendaags
Erkende uren 3
Language Nederlands
Lesgever(s) Tijs Reiner
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 23/08/2024 - 09/05/2025

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
23/08/2024
09:30 - 12:30 Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem 12 Inloggen
29/11/2024
09:30 - 12:30 Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem 12 Inloggen
21/02/2025
09:30 - 12:30 Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem 12 Inloggen
09/05/2025
09:30 - 12:30 Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem 12 Inloggen

Datum

23/08/2024

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

Vrije plaatsen

12

Inschrijven

Inloggen

Datum

29/11/2024

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

Vrije plaatsen

12

Inschrijven

Inloggen

Datum

21/02/2025

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

Vrije plaatsen

12

Inschrijven

Inloggen

Datum

09/05/2025

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

Vrije plaatsen

12

Inschrijven

Inloggen
Syntra Antwerpen & Vlaams-Brabant

Georganiseerd door
Syntra Antwerpen & Vlaams-Brabant

Inschrijven