Terug naar het overzicht

Vastgoed uit de vennootschap halen

Gratis

Beschrijving


Vastgoed uit de vennootschap halen (3u)

Vaak is het om financiële en fiscale redenen en omwille van vermogensplanning interessant om via een vennootschap te investeren in vastgoed. De praktijk leert ons dat de achterliggende aandeelhouders graag hun opties openhouden om nadien het vastgoed toch nog privé te verwerven. Door al bij de aankoop met zakelijke rechten (vruchtgebruik of opstal,...) te werken, kan het onroerend goed louter door het verlopen van de duurtijd opnieuw in het privé-bezit van de natuurlijke persoon-investeerder komen. Maar hoe pak je dat aan?

Komen o.a. aan bod in deze opleiding?

  • Op welke belastingen heeft de organisatie van een vastgoedoverdracht een impact? We bekijken inkomstenbelasting, registratiebelasting, schenk- of erfbelasting.
  • Wat zijn de wervingsopties bij het begin van de investering, rekening houdend met de gevolgen en de wensen op korte en langere termijn?
  • Welke mogelijkheden bestaan er om vastgoed op termijn weer uit de patrimoniumvennootschap te halen en wat zijn de voor- en nadelen? We bekijken de opties: verkoop van het onroerend goed, uit onverdeeldheid treden, ontbinding van de vennootschap, beslissing tot kapitaalvermindering of dividenduitkering in natura,...

Kortom: je leert hoe je tot een weloverwogen (aankoop)strategie komt zodat je je klant advies kan geven met kennis van zaken.

Eendaags
Erkende uren 3
Taal Nederlands
Lesgever(s) Rosanne Van Gael,Ann-Sofie Ceulemans
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 07/12/2023 - 20/12/2023

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
07/12/2023
14:00 - 17:00 Thor Park 8040, 3600 Genk 9/10 Inloggen
20/12/2023
14:00 - 17:00 Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde 8/10 Inloggen

Datum

07/12/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Thor Park 8040, 3600 Genk

Vrije plaatsen

9/10

Inschrijven

Inloggen

Datum

20/12/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

Vrije plaatsen

8/10

Inschrijven

Inloggen
Fonds  323

Georganiseerd door
Fonds 323

Inschrijven