Terug naar het overzicht

Successie-en vermogensplanning in vier dagen, dag 2

Betalend

Beschrijving


aangifte nalatenschap en vereffening & verdeling na overlijden | Ann Voet (voormiddag)

Tijdens deze sessie licht Ann Voet alle posten van de aangifte in de erfbelasting grondig toe. Zo ben je nadien perfect in staat om een aangifte in de erfbelasting in te dienen.

We staan stil bij de vraag hoe je een aan te geven onroerend goed moet waarderen en wat de gevolgen van deze waardering zijn bij een latere verkoop met een meer- of minderwaarde. Daarbij bekijken we ook de andere praktische en juridische formaliteiten die men moet vervullen bij het overlijden van een persoon.

Tot slot legt de spreker op een grondige manier uit hoe je de nalatenschap in de praktijk vereffent en verdeelt, zowel in het geval van overeenstemming tussen de erfgenamen, als in geval van een betwisting.

zorgvolmacht, planning met zorgkinderen en wedersamengestelde gezinnen | Thomas Storme (namiddag)

De zorgvolmacht wint dagelijks aan bekendheid en populariteit. Het is een bijzonder nuttig instrument om nog een successieplanning uit te kunnen werken wanneer de betrokkene onbekwaam is geworden. Aan de hand van een modeltekst staan we stil bij de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, die een zorgvolmacht biedt.

Ouders met zorgkinderen hebben vaak specifieke vragen voor hun sussessieplanning. Standaardoplossingen schieten hier vaak te kort.

We behandelen in deze sessie: - controle- en begeleidingsstructuren (maatschap, vennootschap, stichting)- Hoe voorzie je post mortem in een inkomensstroom voor een zorgkind of de betaling van de zorgnoden?- de restschenking (‘tweetraps-schenking’) of het restlegaat- de problematiek van de erfreserve van het zorgkind- het nut van een fonds op naam

Ook nieuw-samengestelde gezinnen vereisen een specifieke aanpak. Gelukkig heeft de wetgever met het nieuw erfrecht meer speelruimte voorzien. 

Belangrijke thema's die we zeker behandelen:- Wat is het nut van adoptie?- begunstiging stiefkinderen versus erfreserve biologische kinderen- afspraken omtrent erfrechten nieuwe huwelijkspartner (Valkeniers-clausule)- gezamenlijke vermogensopbouw versus gescheiden vermogensopbouw

Eendaags
Erkende uren 3
Language Nederlands
Lesgever(s) Ann Voet en Thomas Storme
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 06/12/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
06/12/2024
09:30 - 16:30 Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 25 Inloggen

Datum

06/12/2024

Tijd

09:30 - 16:30

Locatie

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Vrije plaatsen

25

Inschrijven

Inloggen
VIVES Kortrijk Business School

Georganiseerd door
VIVES Kortrijk Business School

Inschrijven