Postgraduaat Vastgoedbeheer: Module 3: Bouwkundig en technisch beheer

Georganiseerd door Hogeschool Gent

Betalend
Met de tools van tegenwoordig, voer je een quickscan of uitgebreide conditiemeting van een vastgoedobject uit. Die meting gebruik je om een intelligent meerjarenplan op te stellen. Je leert om fundamentele keuzes te maken rekening houdend met het wetgevend kader.
Meerdere dagen
Erkende uren 20

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
17/01/2023
13:00 - 19:00 Henleykaai 84,  9000 Gent 25

Datum

17/01/2023

Tijd

13:00 - 19:00

Locatie

Henleykaai 84,  9000 Gent

Vrije plaatsen

25

BASISOPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

Georganiseerd door Hogeschool Gent

Betalend
Het energieprestatiecertificaat dat potentiële kopers en huurders informeert over de energieprestaties van een woning, kan alleen opgemaakt worden door erkende energiedeskundigen type A. Wie dit beroep wil uitoefenen, moet eerst een door het Vlaams Energieagentschap erkende opleiding volgen.
Meerdere dagen
Erkende uren 20

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
28/02/2023
12:30 - 19:00 Henleykaai 84,  9000 Gent 20

Datum

28/02/2023

Tijd

12:30 - 19:00

Locatie

Henleykaai 84,  9000 Gent

Vrije plaatsen

20

Postgraduaat Vastgoedbeheer: Module 4: financieel rendement, vastgoedexploitatie en boekhoudkundig beheer

Georganiseerd door Hogeschool Gent

Betalend
Jij weet wanneer een investeringspand het vooropgestelde rendement heeft behaald. Je kan aantonen op welk moment er gekocht, verkocht of gerenoveerd moet worden. Bij grotere portefeuilles denk je ook na over een slimme risicospreiding.
Meerdere dagen
Erkende uren 20

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
28/03/2023
13:00 - 19:00 Henleykaai 84,  9000 Gent 25

Datum

28/03/2023

Tijd

13:00 - 19:00

Locatie

Henleykaai 84,  9000 Gent

Vrije plaatsen

25