Terug naar het overzicht

De toepassing van de Wet Breyne (webinar on demand)

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De Wet Breyne is de voorbije jaren niet meer ingrijpend veranderd, maar toch blijkt er nog veel onduidelijkheid te bestaan. En omdat makelaars geregeld worden ingeschakeld door promotoren die wensen op plan te verkopen, is het van essentieel belang dat ook zij de toepassing van de wet kennen. De overeenkomsten voor de verkoop op plan worden in bepaalde gevallen door de Woningbouwwet (de zgn. Wet Breyne) geregeld, een formalistische wet die de koper beschermt door aan de verkoper verplichtingen op te leggen o.m. op het vlak van informatie, verzwaarde aansprakelijkheden en het stellen van een waarborg. De praktijk wijst echter uit dat er velen aan deze wet trachten te ontkomen.Dit webinar gaat dieper in op de krachtlijnen van de Woningbouwwet met aandacht voor actuele toepassingen ervan (opties, assistentiewoningen, …), de uitzonderingen, de positie van betrokken partijen zowel tijdens als na de uitvoering van de werken en de mogelijke aansprakelijkheden van de makelaar terzake. Telkens worden voorbeelden gegeven uit de meest recente rechtspraak.

 

Na het webinar...

      • kent u de risico's als makelaar verbonden aan het opmaken van contracten.
      • weet u de onderliggende bedoeling van de wetgeving (en kunt u hier rekening mee houden).
      • kunt u een correcte overeenkomst conform de Wet Breyne opstellen.

Docent: Stephanie Wernaers

Geschatte duur: 3 uur

Aanbieder: VIVO

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Stephanie Wernaers
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
VIVO

Georganiseerd door
VIVO

Inschrijven