Terug naar het overzicht

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht (webinar on demand)

Betalend

Beschrijving


De nietigheid is een privaatrechtelijke sanctie die wordt toegepast op overeenkomsten of clausules wanneer niet voldaan is aan de geldigheidsvereisten, bijvoorbeeld wanneer het voorwerp van de overeenkomst/clausule ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of het dwingend recht. De nietigheidssanctie heeft tot gevolg dat de overeenkomst/clausule geacht wordt nooit te hebben bestaan zodat zij geen gevolgen kan hebben voor het verleden en de toekomst. Tot zover hetgeen klassiek wordt aanvaard. In deze webinar on demand wordt aan de hand van recente rechtspraak het leerstuk “nietigheid” opgefrist en wordt ingegaan op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug worden geslagen naar de regeling van het leerstuk in het op 21 april 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen Wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

Eendaags
Erkende uren 2
Taal Nederlands
Lesgever(s) Mr. Michael Thielens, advocaat MT Law / vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 31/01/2023 - 28/02/2023

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
31/01/2023
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
08/02/2023
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
15/02/2023
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
22/02/2023
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen
28/02/2023
13:00 - 15:00 Webinar Inloggen

Datum

31/01/2023

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

08/02/2023

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

15/02/2023

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

22/02/2023

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen

Datum

28/02/2023

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven