BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Zelf een bijkomende verzekering aangaan

Zelf een bijkomende verzekering aangaan

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 04/12/2019

Individueel

De BIV-polis werd opgesteld conform de deontologische richtlijn. Als je méér waarborgen en/of hogere kapitalen wenst te verzekeren dan wat de Plichtenleer voorschrijft, neem dan contact op met je eigen verzekeringsmakelaar of met de tussenkomende verzekeringsmakelaar voor de BIV-polis, namelijk Concordia (fgoossens@concordia.be - 09/264 11 52).

Bijkomend pakket voor beroepsverenigingen

Voor bepaalde beroepsverenigingen werd een pakket uitgewerkt dat aan de daarbij aangesloten vastgoedmakelaars dekking verleent voor hogere verzekerde kapitalen, bijkomende waarborgen en dat de waarborg rechtsbijstand nog uitbreidt met disciplinaire verdediging. Binnen dit pakket kunnen nog uitbreidingen aangegaan worden. Zo kan je bijkomende activiteiten toevoegen (bv. commissaris van de rekeningen, energiedeskundige,...). Ook het verzekerd kapitaal in beroepsaansprakelijkheid kan nog verhoogd worden en de dekking rechtsbijstand kan uitgebreid worden tot contractuele geschillen en het terugvorderen van honoraria. Ook kan je de waarborg “overlijden door ongeval van de koper tussen het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de akte” laten verzekeren, iets wat standaard niet is gedekt door de BIV-polis.

Dit pakket en deze uitbreidingen kan elke vastgoedmakelaar aanvragen, lid of geen lid bij een beroepsvereniging.
Was dit artikel nuttig?