Wat als ik met een schadegeval zit?

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 15/12/2021

Laatste update 29/11/2023

Als BIV-lid ben je verzekerd

Alle BIV-leden zijn sinds 1 januari 2016 automatisch in orde met de verzekerings- en borgstellingsplicht via een collectieve polis die het BIV heeft onderschreven met verzekeraar AXA Belgium NV. Sta je op de Nederlandstalige taalrol, dan heb je Concordia als verzekeringsmakelaar. Voor wie op de Franstalige taalrol staat, is dit Van Dessel.

Verzekeringsprogramma BIV - verklarende nota

Nota bij het verzekeringsprogramma voor vastgoedmakelaars: Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling

Download bestand (PDF - 196.5 kB)

Belangrijke eerste stappen

Tip: Voor je ook maar enige andere handeling stelt, neem contact met de verzekeringsmakelaar/tool. Stel zeker niet zelf een advocaat aan.

Vennootschap

De rechtspersonen waar BIV-leden hun vastgoedmakelaarsactiviteiten mee uitoefenen of de leiding waarnemen, zijn ook verzekerd via de collectieve polis (art. 1.2). De namen van de vennootschappen moeten, voor wat de BIV-polis betreft, niet meegedeeld worden. Weet wel dat de BIV-erkenning strikt persoonlijk is én dat iedereen die vastgoedmakelaarsactiviteiten uitoefent in hoedanigheid van zelfstandige (zoals ook bestuurder, zaakvoerder, vennoot) over een eigen BIV-nummer moet beschikken. Andere activiteiten dan deze van vastgoedmakelaar zijn niet verzekerd door de BIV-polis, ook niet in hoofde van de vennootschap.

Indien binnen de vennootschap ook andere activiteiten worden uitgeoefend, zoals bouwpromotie/vastgoedpromotie, dan is dit niet gedekt door de BIV-polis en moet je hiervoor een afzonderlijke verzekering afsluiten.

Was dit artikel nuttig?