Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Wat je op je website moet en mag vermelden

Wat je op je website moet en mag vermelden

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 10/04/2020

Verplichte vermeldingen op website vastgoedmakelaar

Volgens de wetgeving (art. XII.6.§1 van het Wetboek van economisch recht en art. 20 van de BIV-plichtenleer) ben je als vastgoedmakelaar verplicht om onderstaande zaken op je website te vermelden.

  • naam of handelsnaam;
  • geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd;
  • telefoon, fax, e-mailadres;
  • ondernemingsnummer (KBO);
  • het adres van het BIV: “Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel”;
  • beroepstitel: "vastgoedmakelaar-bemiddelaar", en/of "vastgoedmakelaar-syndicus", en/of "vastgoedmakelaar-rentmeester", gevolgd door het BIV-nummer;
  • vermelding van het land waar de erkenning is toegekend (België dus);
  • BTW-identificatienummer, tenzij vrijgesteld (BE …);
  • naam van de verzekeringsonderneming die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling dekt en het nummer van deze verzekeringsovereenkomst (concreet: “BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”);

  • verwijzing naar de BIV-plichtenleer (dit kan met een link op je eigen website, zie hieronder).

Eén van de volgende suggesties voor een correcte verwijzing naar de plichtenleer kan je (eventueel aanpassen en) aan je webmaster doorgeven. Hij zal met deze code er voor zorgen dat je aan de laatst vermelde verplichting voldoet. 

Onderworpen aan de <a href="https://www.biv.be/plichtenleer" title="plichtenleer van de erkende vastgoedmakelaar">deontologische code van het BIV</a>

<a href="https://www.biv.be/plichtenleer" title="deontologische code van het BIV">BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus</a>

Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de <a href="https://www.biv.be/plichtenleer" title="Deontologie van de vastgoedmakelaar">BIV-plichtenleer</a>

Onderhevig aan de <a href="https://www.biv.be/plichtenleer" title="BIV-deontologie">plichtenleer van de vastgoedmakelaar </a>

Wat we aanbevelen: vermeld gebruiksvoorwaarden

We raden aan om op je website de voorwaarden van het gebruik van je website te vermelden, dit om te kunnen optreden tegen scrapers.

Was dit artikel nuttig?