De informatieverplichtingen uit de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 17/12/2021

Laatste update 05/05/2022

Wat vermelden in de publiciteit en de overeenkomst?

In je publiciteit moet je een antwoord geven op de volgende vragen: (art.5.2.6 VCRO)

  1. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt?
  2. Wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming, zoals vermeld in het plannenregister?
  3. Is er voor het goed een dagvaarding en herstelvordering (vonnis) uitgebracht? Welke beslissingen zijn er in de zaak genomen? Werd voor het goed een bestuurlijke maatregel (besluit) uitgebracht? Of is een dergelijke maatregel hangende?
  4. Rust er op het goed een voorkooprecht in het kader van een uitvoeringsplan?
  5. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing?

Een zesde punt werd door de wetgever in het vooruitzicht gesteld, met name of er al dan niet een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd. Voorlopig is dit punt (as-builtattest) echter nog niet van toepassing.

Ook in de overeenkomsten moet de vastgoedmakelaar voldoen aan de informatieplicht. Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan 9 jaar voor een onroerend goed opmaakt, moet immers specifieke vermeldingen in de akte opnemen (zie art. 5.2.5. van de VCRO). Dit zijn dezelfde vijf vermeldingen als deze die in de publiciteit moeten worden opgenomen (zoals hierboven aangehaald).

De vastgoedmakelaars nemen bovendien een verwijzing naar art. 4.2.1. van de VCRO (de vergunningsplichtige handelingen) op in de akte.

Kostprijs van de informatie

De kostprijs voor deze informatie is van gemeente tot gemeente verschillend.

Afkortingen voor immozoekertjes

Elke advertentie waarin een woning wordt verkocht of voor meer dan 9 jaar wordt verhuurd, moet een volledig antwoord op de vijf eerder vermelde vragen bevatten. Voor een advertentie op internet mag je geen afkortingen gebruiken. Voor het opmaken van een advertentie in de geschreven pers (waar doorgaans per letter wordt betaald) mag je wel gebruik maken van de afkortingen.

1. Stedenbouwkundige vergunning  
Vergunning uitgereikt Vg
Geen vergunning uitgereikt Gvg
2. Stedenbouwkundige bestemming  
Woongebied Wg
Woongebied met landelijk karakter WgLk
Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde Wche
Woonpark Wp
Woonuitbreidingsgebied Wug
Industriegebied Igb
Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen Iab
Gebied voor dagrecreatie Gdr
Gebied voor verblijfrecreatie Gvr
Agrarisch gebied Ag
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Lwag
Bosgebied Bg
Natuurgebied Ng
Natuurreservaat Nr
Parkgebied Pg
3. Dagvaarding en herstelvordering  
Dagvaarding uitgebracht Dv
Geen dagvaarding uitgebracht (mag niet langer gebruikt worden) Gdv
Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd Ho
Bestuursdwang opgelegd Bo
Last onder dwangsom opgelegd Lod
Minnelijke schikking aangegaan Ms
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd Gmo
4. Voorkooprecht  
Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig VKr
Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig Gvkr
5. Verkavelingsvergunning  
Verkavelingsvergunning Vv
Geen verkavelingsvergunning Gvv
Was dit artikel nuttig?