Welke gegevens moet je vermelden op je documenten?

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 17/12/2021

Laatste update 05/05/2022

Verplicht te vermelden

Volgens de deontologische code (art. 20) ben je als vastgoedmakelaar verplicht om onderstaande zaken op je documenten te vermelden:

  • je BIV- nummer;
  • de naam van je onderneming of rechtspersoon, met vermelding van de rechtsvorm (BVBA, NV,…);
  • de naam van de verzekeringsonderneming die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling dekt en het nummer van deze verzekeringsovereenkomst (AXA Belgium NV, 730.390.160);
  • de vermeldingen opgelegd door de wet.

Onder "de vermeldingen opgelegd door de wet" verstaan we onder meer de verplichte vermelding inzake het rechtspersonenregister (RPR) en het nummer van ten minste één rekening bij een in België gevestigde kredietinstelling alsook de naam van deze kredietinstelling (Art. III.25 Wetboek van economisch recht). 

Hoe vermelden?

Je vermeldt "RPR" (de afkorting van rechtspersonenregister), gevolgd door een plaatsnaam. De plaatsnaam geeft aan onder welk arrondissement jouw rechtspersoon valt.

De vermelding "RPR Antwerpen" geeft bijvoorbeeld aan dat deze rechtspersoon valt onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

Ja, maar als éénmanszaak…

… heb je inderdaad geen RPR. Alleen vennootschappen hebben dit. Als eenmanszaak moet je dan wel je woonplaats of domicilieadres vermelden, want dat bepaalt de rechtbank waaronder je valt.

Sinds 1 april 2014 zijn de gerechtelijke arrondissementen hervormd, en daarmee ook de Ondernemingsrechtbank. Door deze hervorming moet de RPR-vermelding op je facturen mogelijks aangepast worden. De Ondernemingsrechtbank moet eerst vermeld worden en vervolgens, indien aanwezig, de afdeling onder die rechtbank.

De vroegere vermelding "RPR Mechelen" moet nu bijvoorbeeld vervangen worden door "RPR Antwerpen, afdeling Mechelen".

Was dit artikel nuttig?