Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Over de uitgebreide, bijzondere informatieplicht in Vlaanderen

Over de uitgebreide, bijzondere informatieplicht in Vlaanderen

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 10/04/2020

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) verplicht elke vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar aan bijzondere informatieplichten te voldoen wanneer hij een onroerend goed verkoopt of voor meer dan negen jaar te huur stelt, die gelegen is in een gemeente met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Met deze informatieplicht wenst de wetgever de kandidaat-koper te informeren over een aantal basisgegevens met betrekking tot de stedenbouwkundige status van het onroerend goed.

Wat vermelden in de publiciteit en de overeenkomst?

In je publiciteit moet je een antwoord geven op de volgende vragen: (art.5.2.6 VCRO)

  1. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt?
  2. Wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming, zoals vermeld in het plannenregister?
  3. Is er voor het goed een dagvaarding en herstelvordering (vonnis) uitgebracht? Welke beslissingen zijn er in de zaak genomen? Werd voor het goed een bestuurlijke maatregel (besluit) uitgebracht? Of is een dergelijke maatregel hangende?
  4. Rust er op het goed een voorkooprecht in het kader van een uitvoeringsplan?
  5. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing?
Een zesde punt werd door de wetgever in het vooruitzicht gesteld, met name of er al dan niet een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd. Voorlopig is dit punt (as-builtattest) echter nog niet van toepassing.

Ook in de overeenkomsten moet de vastgoedmakelaar voldoen aan de informatieplicht. Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan 9 jaar voor een onroerend goed opmaakt, moet immers specifieke vermeldingen in de akte opnemen (zie art. 5.2.5. van de VCRO). Dit zijn dezelfde vijf vermeldingen als deze die in de publiciteit moeten worden opgenomen (zoals hierboven aangehaald).

De vastgoedmakelaars nemen bovendien een verwijzing naar art. 4.2.1. van de VCRO (de vergunningsplichtige handelingen) op in de akte.

Vanaf wanneer

Het opvragen van deze informatie bij de gemeenten gaat soms gepaard met praktische problemen. Zo werd vastgesteld dat er bij enkele gemeenten lange wachttijden zijn om de informatie te bekomen.

Om dit te verhelpen, bepaalt de VCRO dat, indien je voor de informatie een stedenbouwkundig uittreksel moet opvragen, je de publiciteit mag voeren van zodra je de informatie aangevraagd hebt bij de betreffende gemeente. De informatie opvragen moet je nog steeds onmiddellijk doen, maar de publiciteit mag in afwachting van de ontvangst van de gegevens wel al starten. Van zodra je de informatie hebt ontvangen, moet je deze in de publiciteit opnemen.

Voor alle duidelijkheid: dit is niet van toepassing op het EPC-attest!

Kostprijs van de informatie

De kostprijs voor deze informatie is van gemeente tot gemeente verschillend. 

Afkortingen voor immozoekertjes

Elke advertentie waarin een woning wordt verkocht of voor meer dan 9 jaar wordt verhuurd, moet een volledig antwoord op de vijf eerder vermelde vragen bevatten. Voor een advertentie op internet mag je geen afkortingen gebruiken. Voor het opmaken van een advertentie in de geschreven pers (waar doorgaans per letter wordt betaald) mag je wel gebruik maken van de afkortingen. 

1. Stedenbouwkundige vergunning

 

Vergunning uitgereikt

Vg

Geen vergunning uitgereikt

Gvg

 

2. Stedenbouwkundige bestemming

 

Woongebied

Wg

Woongebied met landelijk karakter WgLk

Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde

Wche

Woonpark

Wp

Woonuitbreidingsgebied

Wug

Industriegebied

Igb

Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen

Iab

Gebied voor dagrecreatie

Gdr

Gebied voor verblijfrecreatie

Gvr

Agrarisch gebied

Ag

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Lwag

Bosgebied

Bg

Natuurgebied

Ng

Natuurreservaat

Nr

Parkgebied

Pg

 

3. Dagvaarding en herstelvordering

 

Dagvaarding uitgebracht

Dv

Geen dagvaarding uitgebracht (mag niet langer gebruikt worden)

Gdv

Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd Ho
Bestuursdwang opgelegd Bo
Last onder dwangsom opgelegd Lod
Minnelijke schikking aangegaan Ms
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd Gmo

 

4. Voorkooprecht

 

Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

VKr

Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Gvkr

 

5. Verkavelingsvergunning

 

Verkavelingsvergunning

Vv

Geen verkavelingsvergunning

Gvv

 

Was dit artikel nuttig?