Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Over het jaarverslag antiwitwas (niet langer verplicht sinds 2020!)

Over het jaarverslag antiwitwas (niet langer verplicht sinds 2020!)

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 19/05/2020

In het kader van de antiwitwaswetgeving heb je als vastgoedmakelaar een aantal verplichtingen. Eén van die verplichtingen was het jaarlijks invullen van een verslag over hoe je kantoor het witwassen van geld het voorbije jaar heeft voorkomen. Dit schriftelijke of elektronische activiteitenverslag moest jaarlijks tegen uiterlijk 30 juni naar de FOD Economie worden overgemaakt en moest door de antiwitwasverantwoordelijke van het kantoor gedurende vijf jaar worden bewaard. Echter, de FOD Economie heeft ons laten weten dat je sinds 2020 niet langer een antiwitwasjaarverslag moet opstellen!

Was dit artikel nuttig?