Over de regelmatige controles van de FOD Economie

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 17/12/2021

Laatste update 26/08/2022

De FOD Economie controleert de toepassing van een aantal reglementeringen door professionals uit 15 sectoren, waaronder ook de vastgoedmakelaars.

De FOD legt zich specifiek toe op controles van de prijsaanduiding, correcte KBO-inschrijving en NACEBEL-codes, verplichte vermeldingen op de websites, de naleving van het KB bemiddelingsopdrachten en de antiwitwasverplichtingen.

BIV-erkenning

  • De Economische Inspectie controleert tevens je BIV-erkenning. De lijst van erkende vastgoedmakelaars is publiek toegankelijk en kan iedereen raadplegen via de BIV-website. Indien de Economische Inspectie desondanks een attest van erkenning zou vragen, kan je dit op eenvoudig verzoek verkrijgen bij het BIV. 
Was dit artikel nuttig?